Pro zaměstnance

Opatření děkana v roce 2019

OD 19-2019 Provozní řád Knihovny FF UK-fin.pdf
OD 18-2019 Změna opatření děkana k poskytování příspěvku na stravování.pdf
OD 17-2019 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 20182019.pdf
OD 16-2019 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2019_2020.pdf
OD 15-2019 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2019.pdf
OD 14-2019 Změna opatření děkana č. 19-2017 Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK.pdf
OD 13-2019 Změna opatření děkana č. 11, Harmonogram 2019.pdf
OD 12-2019 Termíny pro čerpání finančních prostředků na konci roku.pdf
OD 11-2019 Harmonogram 2019.pdf
OD 10-2019 Statut Centra afrických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.pdf
OD 09-2019 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2019.pdf
OD 08-2019 Pravidla fungování Kampusu Hybernská.pdf
OD 07-2019 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající ak. rokem 2019-2020 a příprav přijimacího řízení ke studiu začínající ak. rokem 2020-2021.pdf
OD 06-2019 Změna opatření děkana č. 4-2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na FF UK, ve znění opatření děkana č. 4-2018.pdf
OD 05-2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2019.pdf
OD 04-2019 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2019 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 03-2019 Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 02-2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2018.pdf
OD 01-2019 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na realizaci doktorských studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UK v období od 1.1.2019.pdf

Kalendář akcí


leden 2020
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Rychlé odkazyAktuality

Badatelé z Ústavu Českého národního korpusu FF UK se účastní prestižního mezinárodního výzkumu

24.1.2020
Do tříletého projektu „Feast and Famine: Confronting Overabundance and Defectivity in Language“ se vedle Dominiky Kováříkové a Václava Cvrčka z Filozofické fakulty UK zapojí Ústav pro jazyk český AV ČR a další výzkumné instituce ve Velké Británii, Estonsku a Chorvatsku. Projekt zaštiťuje Univerzita v Sheffieldu.

V Karolinu začala výstava Dějiny umění ve smyčkách doby

24.1.2020
Výstavou si studenti, pedagogové i bývalí absolventi Ústavu pro dějiny umění FF UK připomínají století ústavu a 170 let svého oboru. V prostorách Karolina potrvá až do 23. února.

Animal Studies: nový obor s velkým přesahem

24.1.2020
Animal Studies je relativně nový společenskovědní obor, který se zabývá vztahy lidí a zvířat a postavením zvířat v lidské společnosti. Jeho výuce a rozvoji se věnuje Tereza Vandrovcová, Ph.D., z Katedry sociologie FF UK.

Na Ústavu světových dějin FF UK mohou zájemci studovat mezinárodní magisterský program TEMA+

22.1.2020
TEMA+ European Territories – Heritage and Development je dvouletý, dvojjazyčně  vyučovaný magisterský obor, jehož studenti se zaměřují na problematiku kulturního dědictví a s ním související vývoj společnosti. Nejlepší uchazeči získávají prestižní stipendium Erasmus Mundus Joint Master Degree. Termín pro podání přihlášek je 23. února 2020.

Novinky ve fondech fakultních knihoven za prosinec 2019

17.1.2020
Dnes byl na stránkách Knihovny FF UK zveřejněn seznam nových titulů ve fondech fakultních knihoven za prosinec 2019. Podívejte se na seznam 708 zakoupených či nově zpracovaných titulů.