Pro zaměstnance

Opatření děkana v roce 2019

OD 12-2019 Termíny pro čerpání finančních prostředků na konci roku.pdf
OD 11-2019 Harmonogram 2019.pdf
OD 10-2019 Statut Centra afrických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.pdf
OD 09-2019 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2019.pdf
OD 08-2019 Pravidla fungování Kampusu Hybernská.pdf
OD 07-2019 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající ak. rokem 2019-2020 a příprav přijimacího řízení ke studiu začínající ak. rokem 2020-2021.pdf
OD 06-2019 Změna opatření děkana č. 4-2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na FF UK, ve znění opatření děkana č. 4-2018.pdf
OD 05-2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2019.pdf
OD 04-2019 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2019 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 03-2019 Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 02-2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2018.pdf
OD 01-2019 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na realizaci doktorských studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UK v období od 1.1.2019.pdf

Kalendář akcí


září 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 

Rychlé odkazyAktuality

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

23.9.2019
Ústav obecné lingvistiky | Ústav východoevropských studií | ekonom/ka | koordinátor/ka mezinárodních programů | pokladní

Filozofická fakulta UK spolupořádá mezinárodní konferenci k vícejazyčnému vzdělávání

23.9.2019
Konference „Vícejazyčné a multikulturní vzdělávání: politika a praxe“ proběhne v prostorách FF UK ve dnech 14. a 15. prosince. Soustředit se bude na různé aspekty osvojování jazykových a sociolingvistických kompetencí.

Zemřel rusista a baltista prof. PhDr. Radegast Parolek, DrSc. Na FF UK přednášel padesát let

22.9.2019
Významný český literární historik komparativního zaměření, rusista a baltista, překladatel a popularizátor lotyšské a litevské literatury a zakladatel české literární baltistiky na FF UK prof. PhDr. Radegast Parolek, DrSc. odešel 15. září letošního roku ve věku nedožitých 99 let.

Novinky ve fondech fakultních knihoven za léto 2019

20.9.2019
Dnes byl na stránkách Knihovny FF UK zveřejněn seznam nových titulů ve fondech fakultních knihoven za léto 2019. Prohlédněte si seznam všech 1545 nově nakoupených či zpracovaných titulů tříděných dle tematických skupin.

e-Kniha týdne #12: Right and Wrong – A Practical Introduction to Ethics

19.9.2019
Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Tipem tohoto týdne je publikace Right and Wrong, která z perspektivy západních etických tradic zkoumá otázky toho, co je správné, co špatné a jak to od sebe odlišit. Kniha může sloužit jako praktický úvod do etiky nejen studentům filozofie.