Pro zaměstnance

Opatření děkana v roce 2020

OD 2-2020_Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2020.pdf
OD 1-2020 Poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje na FF UK.pdf

Kalendář akcí


únor 2020
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

Rychlé odkazyAktuality

Příručka pro zaměstnance Univerzity Karlovy

13.2.2020
Oznamujeme, že vznikla Příručka pro zaměstnance UK. Kromě praktických pokynů pro zaměstnance obsahuje informační souhrn o univerzitě, její struktuře a fungování. Proto ji doporučujeme i studentům a zájemcům z řad širší veřejnosti.

Nová publikace mapuje aktuální poznatky o romštině. Přispěli do ní také badatelé z FF UK

12.2.2020
Filozofická fakulta UK patří ke světové špičce ve výzkumu romštiny. Do stěžejní publikace mezinárodního kolektivu autorů „The Palgrave Handbook of Romani Language and Linguistics“, kterou vydává prestižní nakladatelství Palgrave Macmillan, přispěli odborníci z Katedry středoevropských studií a Ústavu obecné lingvistiky.

Cenu J. A. Komenského pro rok 2020 obdrží Tomáš Halík

12.2.2020
Filozof a teolog Tomáš Halík z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK převezme nizozemské ocenění 28. března v kostele Grote Kerk v Naardenu. Porota vidí jednasedmdesátiletého Halíka jako jednoho z nejvlivnějších duchovních a nezávislých myslitelů této doby, který slovem a činem naplňuje Komenského myšlenkové dědictví v moderním a podnětném duchu.

Zemřel významný český filozof Erazim Kohák

12.2.2020
S velkým zármutkem jsme se dozvěděli, že v sobotu 8. února zemřel prof. Erazim Kohák (1933-2020). Patřil k nejvýraznějším postavám české filosofie 20. a 21. století. Jako přednášející, badatel i překladatel byl velmi výraznou postavou polistopadové Filozofické fakulty UK a Akademie věd ČR.

Jak využít poznatky o čtenářských prožitcích

12.2.2020
Na Filozofické fakultě UK vystudovala literární komparatistiku a skandinavistiku. Pak Anežka Kuzmičová zamířila na Stockholmskou univerzitu, kde získala doktorát, sbírala zkušenosti a bádala též jinde: v Dánsku, Anglii či Kanadě. Od Nového roku je i díky programu Primus zpátky na Univerzitě Karlově.