Pro zaměstnance

Opatření děkana v roce 2019

OD 16-2019 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2019_2020.pdf
OD 15-2019 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2019.pdf
OD 14-2019 Změna opatření děkana č. 19-2017 Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK.pdf
OD 13-2019 Změna opatření děkana č. 11, Harmonogram 2019.pdf
OD 12-2019 Termíny pro čerpání finančních prostředků na konci roku.pdf
OD 11-2019 Harmonogram 2019.pdf
OD 10-2019 Statut Centra afrických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.pdf
OD 09-2019 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2019.pdf
OD 08-2019 Pravidla fungování Kampusu Hybernská.pdf
OD 07-2019 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající ak. rokem 2019-2020 a příprav přijimacího řízení ke studiu začínající ak. rokem 2020-2021.pdf
OD 06-2019 Změna opatření děkana č. 4-2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na FF UK, ve znění opatření děkana č. 4-2018.pdf
OD 05-2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2019.pdf
OD 04-2019 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2019 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 03-2019 Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 02-2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2018.pdf
OD 01-2019 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na realizaci doktorských studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UK v období od 1.1.2019.pdf

Kalendář akcí


listopad 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Rychlé odkazyAktuality

Prohlášení vedení Filozofické fakulty UK a Akademického senátu FF UK na podporu protestujících v Hongkongu

20.11.2019
S rostoucím znepokojením sledujeme situaci na Hong Kong Polytechnic University, kde jsou protestující členové akademické obce vystavováni nejen výhrůžkám a hrozbám perzekucí, ale také přímému násilí ze strany policejních a vojenských sborů.

Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy

19.11.2019
Volby do AS UK na volební období 2020–2023 byly ukončeny a výsledky zveřejněny.

V prosinci začne platit nový Knihovní a výpůjční řád UK. Přinese elektronickou registraci a další změny

18.11.2019
Od neděle 1. 12. 2019 vchází v platnost Opatření rektora č. 36/2019 – Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy. Jeho plné znění najdete na webu Univerzity Karlovy i na webu Knihovny FF UK. Opatření přináší mnoho dílčích změn fakultního předpisu.

Děkan Filozofické fakulty UK a proděkanka pro zahraničí FF UK navštívili pracoviště Českého egyptologického ústavu v Káhiře

18.11.2019
Doc. Michal Pullmann a prof. Markéta Křížová se v průběhu návštěvy ve dnech 28.–30. října seznámili s fungováním největší české vědecké expedice systematicky působící v zahraničí.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

18.11.2019
Katedra divadelní vědy | Katedra pedagogiky | Katedra sociální práce | Visiting Professor | ekonom/ka | lektor/ka v Jazykovém centru | AV technik / technička | technik / technička oddělení investic