Pro zaměstnance

Rychlé odkazyAktuality

Na výstavě Z rodinného alba pořádané Památníkem národního písemnictví se podíleli lingvisté z Filozofické fakulty UK

20.6.2019
Centrální část expozice, která představí příběhy česko-slovenského kulturního sbližování, připravil dr. Jan Bičovský z Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK a platformy Library of Languages a Zuzana Oceláková a Natalia Nudga z Fonetického ústavu FF UK. Multižánrová expozice je v Letohrádku Hvězda k vidění do 8. září.

Filozofická fakulta UK uspořádala sedmý ročník mezinárodní letní školy GRAINES

19.6.2019
Ve dnech 12. – 15. června se jí zúčastnilo téměř dvacet studentů z evropských a zámořských univerzit. Součástí tohoto ročníku na téma „Experts and Expertise in Motion“ byly workshopy, přednášky akademiků a prezentace studentských projektů závěrečných prací z oblasti transnacionální historie a dalších humanitních disciplín.

63. ročník festivalu Šrámkova Sobotka nabídne literární program i tvůrčí dílny

19.6.2019
Festival českého jazyka, řeči a literatury letos proběhne od 29. 6. do 6. 7. 2019. Letošním tématem je dialog mezi textem a divadlem vetknutý do hesla Na scénu! V rámci festivalu se uskuteční také jednodenní učitelský barcamp, letos zaměřený na tvůrčí a výchovnou dramatiku.

Ve spolupráci s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK byly zahájeny dvě unikátní výstavy

19.6.2019
Pohřební ritus a kulturu doby bronzové představí výstava „Mrtví jdou za sluncem“ v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, která bude k vidění do 3. listopadu. Na druhé výstavě „Nejen nepřátelé: Staří Řekové a jejich sousedé“ v Regionálním muzeu v Kolíně se návštěvníci mohou do dubna 2021 dozvědět více o komplikovaném soužití starověkých národů.

Aktuální výběrová řízení

17.6.2019
FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků.