Pro zaměstnance

Rychlé odkazyAktuality

Výstava „Mezi Prahou a Káhirou. 100 let české egyptologie“ připomene výročí prvních egyptologických přednášek na Univerzitě Karlově

24.6.2019
Slavnostní zahájení expozice, kterou spoluorganizuje Český egyptologický ústav FF UK, proběhne 1. srpna v prostorách Karolina. Vedle představení archeologických lokalit ústavu bude pozornost zaměřena i na konkrétní úkoly a projekty, kterým se členové výzkumného týmu věnují. Výstava bude probíhat do 8. září.

Byly zveřejněny výsledky studentského hodnocení kurzů letního semestru 2018/2019

24.6.2019
V tradičním hodnocení výuky studenti vyplnili 11 085 dotazníků. Slovních komentářů k předmětům a vyučujícím studenti odeslali 5 265 a pedagogové přidali 736 reakcí.

Aktuální výběrová řízení

24.6.2019
FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků.

Ve čtvrtek 20. června proběhl v Kampusu Hybernská křest knihy Šašin! Šašin!

21.6.2019
Monografie se věnuje japonské fotografii 19. století v kontextu setkávání kultur východu a západu. Její autor, japanolog Filip Suchomel, nyní pokračuje ve výzkumu tohoto tématu v rámci projektu FF UK KREAS.

Na výstavě Z rodinného alba pořádané Památníkem národního písemnictví se podíleli lingvisté z Filozofické fakulty UK

20.6.2019
Centrální část expozice, která představí příběhy česko-slovenského kulturního sbližování, připravil dr. Jan Bičovský z Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK a platformy Library of Languages a Zuzana Oceláková a Natalia Nudga z Fonetického ústavu FF UK. Multižánrová expozice je v Letohrádku Hvězda k vidění do 8. září.