Pro zaměstnance

Rychlé odkazyAktuality

V reprezentativní edici Opera Facultatis philosophicae vychází dlouho očekávaná knižní pocta archeologovi Janu Bouzkovi z Filozofické fakulty UK

10.12.2018
Rozsáhlá kolektivní monografie s názvem ΕΥΔΑΙΜΩΝ je souborem příspěvků z mezinárodní konference „Contacts, Migrations and Climate Change“ uspořádaných v květnu 2015 u příležitosti životního jubilea prof. Jana Bouzka. Celkem 30 cizojazyčných příspěvků bylo do publikace seřazeno na základě jejich chronologického a geografického zaměření.

Kampus Hybernská zve na vánoční večírek Christmas (party) time

8.12.2018
„V klidu, vždyť jsou to jenom Vánoce,“ řekli pořadatelé vánočního večírku v HYBu a připravili studentskou akci, která se ponese v duchu předvánoční pohody a pití svařáku s přáteli. Večírek pro studenty z celé univerzity a z programu Erasmus+ proběhne 12. prosince od 17 hodin. Přijďte, pobavte se a poznejte vánoční zvyky z celého světa.

Vyjádření Filozofické fakulty UK k materiálu „Profesor Martin Kovář, prorektor Univerzity Karlovy, se ve velkém rozsahu dopustil plagiátorství“

7.12.2018
Vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy obdrželo v minulých dnech zevrubný materiál vypracovaný skupinou doktorandů FF UK, kteří vyslovují podezření na možné plagiátorství člena naší akademické obce prof. Martina Kováře.

Projekt EXPRO Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století uspěl v soutěži Grantové agentury ČR

5.12.2018
Řešitelský tým, který zčásti tvoří také pracovníci Ústavu hudební vědy FF UK, si dal za cíl prověřit některé stereotypní výklady středoevropské hudební kultury, které se dodnes objevují na různých úrovních společenského diskurzu. Projekt je naplánován na pět let a ÚHV FF UK se díky němu stane důležitým centrem výzkumu starší hudby s mezinárodním přesahem.

Výběrová řízení FF UK | prosinec 2018

3.12.2018
FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků.