Pro zaměstnance

Opatření děkana v roce 2019

OD 12-2019 Termíny pro čerpání finančních prostředků na konci roku.pdf
OD 11-2019 Harmonogram 2019.pdf
OD 10-2019 Statut Centra afrických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.pdf
OD 09-2019 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2019.pdf
OD 08-2019 Pravidla fungování Kampusu Hybernská.pdf
OD 07-2019 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající ak. rokem 2019-2020 a příprav přijimacího řízení ke studiu začínající ak. rokem 2020-2021.pdf
OD 06-2019 Změna opatření děkana č. 4-2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na FF UK, ve znění opatření děkana č. 4-2018.pdf
OD 05-2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2019.pdf
OD 04-2019 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2019 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 03-2019 Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 02-2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2018.pdf
OD 01-2019 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na realizaci doktorských studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UK v období od 1.1.2019.pdf

Kalendář akcí


září 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 

Rychlé odkazyAktuality

Slavnostní zahájení akademického roku proběhne 1. října od 9 hodin ve Velké aule FF UK, 2. října naváže večerní program v Kampusu Hybernská

24.9.2019
Nový akademický rok 2019/2020 zahájí děkan FF UK doc. Michal Pullmann. K účasti srdečně zveme všechny členy akademické obce FF UK a její zaměstnance.

Od atentátu ke svobodě. Úspěšná hra Attentat 1942 se brzy dočká pokračování

24.9.2019
Realizační tým složený z designérů z Filozofické fakulty UK, programátorů z Matematicko-fyzikální fakulty UK a historiků z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR nyní pracuje na pokračování s názvem Svoboda 1945. Tvůrci v něm chtějí hráče přenést do doby krátce po druhé světové válce.

Děti tráví u obrazovek stále víc času. Není to ale jejich vina

23.9.2019
Vztah dětí k moderním technologiím hodně vypovídá o nás dospělých. Proč jsme jim je nabídli, korigujeme jejich obsah a jak často jsme sami online? Michaela Slussareff z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK spoluzaložila projekt Hrajeme si chytře. Jeho prostřednictvím se snaží šířit poznatky o negativních, ale i pozitivních vlivech technologií na děti.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

23.9.2019
Ústav obecné lingvistiky | Ústav východoevropských studií | ekonom/ka | koordinátor/ka mezinárodních programů | pokladní

Filozofická fakulta UK spolupořádá mezinárodní konferenci k vícejazyčnému vzdělávání

23.9.2019
Konference „Vícejazyčné a multikulturní vzdělávání: politika a praxe“ proběhne v prostorách FF UK ve dnech 14. a 15. prosince. Soustředit se bude na různé aspekty osvojování jazykových a sociolingvistických kompetencí.