Pro zaměstnance

Rychlé odkazyAktuality

Dětský koutek FF UK bude od letního semestru fungovat pro filozofy i pro právníky

19.1.2018
Dětský koutek FF UK prošel rekonstrukcí, kterou si vyžádala samovolná havárie elektroinstalace v létě 2017. Jeho prostory budou nově sloužit také akademikům, zaměstnancům a studentům Právnické fakulty UK. Obnovení provozu je plánováno na začátek letního semestru 2017/2018.

Ústav filosofie a religionistiky FF UK vyhlašuje výběrová řízení na pozice dvou odborných asistentů

19.1.2018
Přihlášky na pozice odborných asistentů v oborech středověké filozofie a moderní evropské filozofie se zaměřením na fenomenologickou a hermeneutickou tradici je nutno zaslat nejpozději do 15. 3. 2018.

Setkání s děkankou u příležitosti končícího funkčního období

18.1.2018
Děkanka doc. Mirjam Friedová zve členy akademické obce FF UK na neformální setkání ve středu 24. 1. 2018 od 16 hod ve své pracovně.

Referent/ka Studijního oddělení – Referát SIS

17.1.2018
Referát Studijního informačního systému (SIS) v rámci Studijního oddělení zajišťuje zejména podporu při práci s elektronickými systémy, a to jak pro studenty, tak pro pedagogy fakulty. Přihlášky je nutno zaslat nejpozději do 26. 1. 2018.

Prof. Vega Cernuda převzal stříbrnou pamětní medaili Filozofické fakulty UK

17.1.2018
Prof. Vega Cernuda spolupracuje s Ústavem translatologie FF UK od poloviny devadesátých let. Podnítil a podpořil řadu smluv v programu ERASMUS se španělskými univerzitami a otevřel vědecké a publikační kontakty v dalších španělsky mluvících zemích.