Fakulta

Kolegium děkana – Seznam členů rozšířeného kolegia

doc. PhDr. Michal Pullmann, PhD., děkan FF
doc. Mgr. Libuše Heczková, PhD., proděkanka pro vědu a výzkum
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., proděkanka pro studium
doc. PhDr. Markéta Křížová, Ph.D. proděkanka pro zahraničí
Ing. Michaela Šolcová, tajemník FF UK
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D., předseda AS FF UK
Mgr. Martina Lukášová, odborová organizace FF UK
Mgr. Sabrina Muchová , zástupce studentské části akademické obce