Fakulta

Kolegium děkana – Seznam členů rozšířeného kolegia

doc. PhDr. Michal Pullmann, PhD., děkan FF
doc. PhDr. Ladislav Stančo, PhD., proděkan pro vědu a výzkum
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., proděkanka pro studium
prof. PhDr. Markéta Křížová, Ph.D. proděkanka pro zahraničí
Mgr. Zdeňka Filipová, proděkanka pro projektové řízení a grantovou činnost
Ing. Jan Šebek, tajemník FF UK
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D., předseda AS FF UK
Mgr. Martina Lukášová, odborová organizace FF UK
Mgr. Sabrina Muchová , zástupce studentské části akademické obce