Fakulta

Kolegium děkana – Seznam členů

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. děkan FF dekan @ ff. cuni .cz Životopis Program
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. proděkanka pro studium prodekan_studium @ ff. cuni .cz Životopis Program
Ing. Jaroslav Buchta proděkan pro rozvoj prodekan_rozvoj @ ff. cuni .cz Životopis Program
Mgr. Jan Sládek, Ph.D. proděkan pro informační zdroje prodekan_iz @ ff. cuni .cz Životopis Program
doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. proděkan pro vědu prodekan_veda @ ff. cuni .cz
prof. Mgr. Markéta Křížová, Ph.D. proděkanka pro zahraničí prodekan_zahranici @ ff. cuni .cz Životopis Program
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy prodekan_prijimacky @ ff. cuni. cz
Mgr. Zdeňka Filipová proděkanka pro projektové řízení a grantovou činnost prodekan_granty@ff.cuni.cz​
Ing. Jan Šebek tajemník FF UK tajemnik @ ff. cuni .cz