Fakulta

Děkan

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

Michal Pullmann22

mail dekan@ff.cuni.cz
místnost č. 101, 1. patro hlavní budovy (nám. Jana Palacha 2, Praha 1)

 

Sekretariát děkana
Mgr. Hana Sobotková – asistentka děkana
e-mail hana.sobotkova@ff.cuni.cz
sekretariat-dekan@ff.cuni.cz
místnost m. č. 101, 1. patro hl. budovy FF UK
tel. +420 221 619 364, 603154674
fax +420 221 619 310
Anna Havlíčková – administrativa sekretariátu
e-mail anna.havlickova@ff.cuni.cz
sekretariat-dekan@ff.cuni.cz
místnost m. č. 101, 1. patro hl. budovy FF UK
tel. +420 221 619 364
fax +420 221 619 310

Dokumenty

Opatření děkana
Rozhodnutí a sdělení děkana