Zápis z kontrolního dne č. 9 ze dne 14. 10. 2009

Stav rozestavěnosti

 1. dokončeny hrubé rozvody ZTI a ÚT

 2. přepojení rozvaděče RS – bude provedeno mimo pracovní dobu FF (10.10. od 8,00 do 12,00 h) – provedeno

 3. provádí se omítky vnitřní a další zednické práce

 4. dokončují se rozvody silnoproudu a slaboproudu

 5. provádí se montáž potrubí VZT

 6. provádí se sádrokartonové podhledy v místnostech odsouhlasených TDI

 7. provádí se začišťovací práce po rozvodech el. vedení

 8. je provedena reprofilace stropních železobetonových žeber ve skladu knih, nutná kontrola statika – statik a TDI odsouhlasil

 9. je zahájena výroba světlíku

 10. jsou provedeny práce elektro a slb. v učebně andragogiky, povoleno zakrytí podhledem SDK za podmínky řádného vyvěšení el. vodičů

 11. provádí se repase stávajících oken

 12. provedeno napojení hydrantů požárního vodovodu

Kontrola harmonogramu stavby

 1. postup prací je v souladu s HMG, vyjma úpravy plynu – bude provedeno 24. 9. 09 od 07.00 do 09.00 hodin, aby nebyl narušen ohřev vody – splněno, zbývá dokončit stavební úpravy niky plynoměru

 2. TDI konstatuje , že dle HMG dochází ke skluzu prací zejm. světlík, keram. obklady a dlažby, osazování výplní otvorů zhotovitel provede opatření a aktualizaci HMG s ohledem na prováděné vícepráce – splněno, předána aktualizace

 3. úprava HMG – posunutí o 30 dnů – týká se pouze zkušebního provozu, který by proběhl během ledna 2010