Zápis z kontrolního dne č. 7 ze dne 30. 9. 2009

Stav rozestavěnosti

 1. provádí se hrubé rozvody ZTI a ÚT, dále se provádí bourání otvorů pro veškeré instalace

 2. provedeny přeložky vedení slb., silnoproudu, ÚT a vody mimo stávající trasy, zbývá přepojení rozvaděče RS – bude provedeno mimo pracovní dobu FF

 3. provádí se omítky vnitřní a další zednické práce

 4. provádí se rozvody silnoproudu a slaboproudu

 5. provádí se montáž potrubí VZT

 6. provádí se sádrokartonové rastry a závěsy

 7. provádí se začišťovací práce po rozvodech el. vedení

 8. je prováděna reprofilace stropních železobetonových žeber ve skladu knih

 9. je zahájena výroba světlíku

 10. byly zahájeny práce na elektro a slb. v učebně andragogiky

 11. provádí se repase stávajících oken

Kontrola harmonogramu stavby

 • postup prací je v souladu s HMG, vyjma úpravy plynu – bude provedeno 24.9.09 od 07.00 do 09.00 hodin, aby nebyl narušen ohřev vody – slněno, zbývá dokončit stavební úpravy niky plynoměru