Zápis z kontrolního dne č. 6 ze dne 23. 9. 2009

Stav rozestavěnosti

 1. provádí se hrubé rozvody ZTI a ÚT, dále se provádí bourání otvorů pro veškeré instalace

 2. provádí se přeložky vedení slb., silnoproudu, ÚT a vody mimo stávající trasy.

 3. provádí se omítky vnitřní a další zednické práce

 4. provádí se rozvody silnoproudu a slaboproudu

 5. byla dokončena betonáž střešní roznášecí desky

 6. provádí se montáž potrubí VZT

 7. provádí se sádrokartonové rastry a závěsy

 8. provádí se začišťovací práce po rozvodech el. vedení

 9. je prováděna reprofilace stropních železobetonových žeber ve skladu knih

 10. je zahájena výroba světlíku

 11. byl dokončen požární obklad (Ordexal)

Kontrola harmonogramu stavby

 • postup prací je v souladu s HMG, vyjma úpravy plynu – bude provedeno 24.9.09 od 07.00 do 09.00 hodin, aby nebyl narušen ohřev vody