Zápis z kontrolního dne č. 5 ze dne 13. 9. 2009

Zápis z kontrolního dne č. 5 ze dne 16. 9. 2009

Stav rozestavěnosti

  1. provádí se hrubé rozvody ZTI a ÚT, dále se provádí bourání otvorů pro veškeré instalace

  2. provádí se přeložky vedení slb., silnoproudu, ÚT a vody mimo stávající trasy

  3. provádí se omítky vnitřní a další zednické práce

  4. provádí se rozvody silnoproudu a slaboproudu

  5. dokončeny protipožární izolace konstrukcí

  6. provádí se montáž potrubí VZT

  7. provedena 2. část zastřešení dvora – nová folie Alkorplan, zátopová zkouška , beton

Kontrola harmonogramu stavby

  • postup prací je v souladu s HMG, vyjma úpravy plynu – vázáno na dodávku ventilu