Zápis z kontrolního dne č. 4 ze dne 9. 9. 2009

Stav rozestavěnosti

  1. provádí se hrubé rozvody ZTI a ÚT, dále se provádí bourání otvorů pro veškeré instalace

  2. provádí se přeložky vedení slb., silnoproudu, ÚT a vody mimo stávající trasy.

  3. provádí se omítky vnitřní a další zednické práce

  4. provádí se rozvody silnoproudu a slaboproudu

  5. dokončují se protipožární izolace konstrukcí

  6. provádí se montáž potrubí VZT

  7. provedena 1. část zastřešení dvora – nová folie Alkorplan, zátopová zkouška , beton

  8. 2. část je v plánu na pondělí- úterý 14.-15.9., zátopová zkouška 24 h , betonáž po KD

Kontrola harmonogramu stavby

  • postup prací je v souladu s  HMG