Fakulta

Zápis z kontrolního dne č. 3 ze dne 2. 9. 2009

Stav rozestavěnosti

  1. provádí se hrubé rozvody ZTI a ÚT, dále se provádí bourání otvorů pro veškeré instalace

  2. provádí se přeložky vedení slb., silnoproudu, ÚT a vody mimo stávající trasy

  3. provádí se omítky vnitřní a další zednické práce

  4. provádí se rozvody silnoproudu a slaboproudu, dále rozvody EPS

  5. dokončují se protipožární izolace konstrukcí

  6. zahájena montáž potrubí VZT

  7. dnes zahájeny práce na střeše – nová folie Alkorplan

Kontrola harmonogramu stavby

  1. zhotovitel předložil aktualizovaný HMG – TDI doporučuje doplnit o milníky vyžadující součinnost , popř. krátkodobé omezení provozu FF

  2. TDI požaduje zanést do HMG kontrolní body dle kontrolního a zkušebního plánu

  3. postup prací je v souladu s předpokladem v HMG