Fakulta

Zápis z kontrolního dne č. 19 ze dne 6. 1. 2010

Stav rozestavěnosti

 1. provádí se dodávka a montáž nábytku

 2. provádí se montáž povlak krytin na vysušených podkladech

 3. provádí se montáž parapetů ve skladech knih

 4. provádí se veškeré dokončovací práce před předáním stavby

 5. zhotovitel informoval , že provedl geodetické zaměření konstrukcí stavby

 6. upozornil objednatele, že byly znečištěny repasované kamenné schody hlavního schodiště vedoucí do knihovny neznámou látkou směrem k dílnám údržby. Skvrny nelze mechanicky odstranit.

 7. zhotovitel sdělil, že po dobu přejímek a zkušebního provozu budou uzavřeny dveře směrem ke kanceláři správy budov, stejně tak i ostatní dveře mimo hlavního vstupu

Kontrola harmonogramu

 1. postup prací na aktualizovaný HMG je cca ve 3 týdenním skluzu

 2. zhotovitel potvrzuje skluz v HMG, který je zapříčiněn zejména pomalým vysycháním anhydritových podlah

 3. Ing. Pospíchal požaduje, aby zkušební provoz hotového a převzatého díla započal nejpozději od 19.1.2010

 4. zhotovitel předal konečný HMG dokončení a předání stavby vč. zkušebního provozu. Ujistil objednatele, že uvedené termíny budou splněny