Fakulta

Zápis z kontrolního dne č. 16 ze dne 2. 12. 2009

Stav rozestavěnosti

 1. dokončují se sádrokartonové podhledy v místnostech odsouhlasených TDI

 2. provedeno je zasklení a lištování světlíku

 3. provádí se repase stávajících oken v I.NP

 4. provádí se montáž keramických obkladů a dlažeb v šatnách a chodbě

 5. provádí se zámečnické kce – schodiště, zábradlí

 6. proveden kamenný obklad schodiště od fi. Jež

 7. provádí se malby

 8. osazují se nerezové prosklené stěny

 9. provádí se kompletace všech oborů

Kontrola harmonogramu stavby

 • postup prací na aktualizovaný HMG je cca ve 14 denním skluzu , zaznamenáno především u:

  • betonové podlahy, keramické obklady a dlažby

  • zámečnické výrobky

  • SDK kce

  • kompletace u všech řemesel, zjm. Elektro, VZT, EPS,CCTV, AV a EZS