Fakulta

Zápis z kontrolního dne č. 15 ze dne 25. 11. 2009

Stav rozestavěnosti

 1. provádí se sádrokartonové podhledy v místnostech odsouhlasených TDI

 2. provádí se zasklení a lištování světlíku

 3. provádí se repase stávajících oken a mříží

 4. provádí se montáž keramických obkladů a dlažeb

 5. provádí se zámečnické kce – schodiště, zábradlí

 6. proveden kamenný obklad schodiště od fi. Jež

 7. provádí se malby

 8. od 30.11. se budou osazovat nerezové stěny šaten

Kontrola harmonogramu

 1. postup prací na aktualizovaný HMG je cca ve 14 denním skluzu, zaznamenáno především u:

  • betonové podlahy, keramické obklady a dlažby

  • zámečnické výrobky

  • SDK akce

  • kompletace u všech řemesel, zjm. Elektro, VZT, EPS,CCTV, AV a EZS

 2. zhotovitel potvrzuje skluz v HMG, který je zapříčiněn zejména pomalým vysycháním anhydritových podlah