Zápis z kontrolního dne č. 14 ze dne 18. 11. 2009

Stav rozestavěnosti

 1. provádí se sádrokartonové podhledy v místnostech odsouhlasených TDI

 2. provádí se zasklení a lištování světlíku – šikmá plocha + boky

 3. provádí se repase stávajících oken a mříží

 4. provádí se montáž keramických obkladů a dlažeb

 5. provedena betonáž 2. části podlah z anhydridu

 6. provádí se montáž protipožárních dveří Hasil

 7. provádí se zámečnické kce – schodiště, zábradlí

 8. proveden kamenný obklad schodiště od fi. Jež

Kontrola harmonogramu stavby

 • postup prací na aktualizovaný HMG je v mírném skluzu , zaznamenáno především u:

  • betonové podlahy, keramické obklady

  • zámečnické výrobky – především schodiště

  • SDK akce

  • kompletace u všech řemesel, zjm. Elektro, VZT, EPS,CCTV, AV a EZS