Fakulta

Zápis z kontrolního dne č. 12 ze dne 4. 11. 2009

Stav rozestavěnosti

 1. dokončují se omítky vnitřní a další zednické práce

 2. dokončují se rozvody silnoproudu a slaboproudu

 3. provádí se sádrokartonové podhledy v místnostech odsouhlasených TDI

 4. provádí se montáž světlíku – nosný rastr

 5. provádí se repase stávajících oken a mříží

 6. je proveden litý asfalt ve dvoře

 7. probíhají práce na R+M

 8. provádí se montáž keramických obkladů a dlažeb

 9. provádí se podkladní bet trámy pod kolejnice regálů

 10. od 9.11. bude zahájeno zasklívání světlíku

Kontrola harmonogramu stavby

 • Postup prací je v souladu s předpokladem v  HMG, není zaznamenán výrazný skluz