Zápis z kontrolního dne č. 11 ze dne 29. 10. 2009

Stav rozestavěnosti

 1. provádí se omítky vnitřní a další zednické práce

 2. dokončují se rozvody silnoproudu a slaboproudu

 3. dokončena montáž potrubí VZT

 4. provádí se sádrokartonové podhledy v místnostech odsouhlasených TDI

 5. provádí se začišťovací práce po rozvodech el. vedení

 6. je zahájena montáž světlíku – nosný rastr

 7. provádí se repase stávajících oken

 8. ve dnech 3.-5.10. (pouze jeden den) bude proveden litý asfalt ve dvoře

 9. zahájeny práce na R+M

 10. provedeno cca 500m2 litých anhydritových podlah –

 11. zahájeny práce na provádění keramických obkladů a dlažeb

 12. dodána protipožární roleta

Kontrola harmonogramu stavby

 • postup prací je v souladu s předpokladem v  HMG, není zaznamenán výrazný skluz