Fakulta

Studijní předpisy a řády

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY

 

DALŠÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ SE STUDIEM

Harmonogram akademického roku

 

Odevzdávání závěrečných prací

 

Poplatky za studium

 

Stipendia

 

Studenti se speciálními potřebami 

 

Disciplinární řízení

 

Exkurze

 

Rigorózní řízení

 

Doktorské studium 

 

Předpisy k chodu fakultního Akademického senátu 

 

WEBOVÉ STRÁNKY SE SOUHRNY UNIVERZITNÍCH A FAKULTNÍCH PŘEDPISŮ