Fakulta

Seznam členů vědecké rady

KONTAKT

PhDr. Blanka Kovářová

Oddělení vědy

StackofBooksHarmonogram VR FF UK

16. 11. 2017

14. 12. 2017

18. 1. 2018

15. 2. 2018

15. 3. 2018

19. 4. 2018

17. 5. 2018

21. 6. 2018

začátek v 10:00,

m. č. 104

Členové vědecké rady:

1. prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
2. doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D.
3. doc. Martin Cajthaml, Dr. phil.
4. doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
5. prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
6. prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
7. prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
8. doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
9. doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr.
10. doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
11. doc., PD. Dr. et Dipl. Ing. Jiří Fajt, Ph.D.
12. doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
13. doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
14. doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
15. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
16. doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
17. prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
18. doc. Dr. Ing. Jana Klečková
19. doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
20. prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
21. prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
22. prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
23. prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
24. prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
25. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
26. prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
27. doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
28. prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
29. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c.
30. prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
31. doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
32. prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
33. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
34. prof. Miroslav Petříček, Dr.
35. prof. PhDr. Ing Jan Royt, Ph.D.
36. prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
37. doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.
38. doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
39. prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
40. prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
41. doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.
42. doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
43. prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
44. prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
45. doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
46. prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.

Čestní členové vědecké rady

  1. prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
  2. prof. PhDr. Oldřich Král, CSc.
  3. prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.