Fakulta

Harmonogram zasedání VR

KONTAKT

PhDr. Blanka Kovářová

Oddělení vědy

StackofBooksHarmonogram VR FF UK

16. 11. 2017

14. 12. 2017

18. 1. 2018

15. 2. 2018

15. 3. 2018

19. 4. 2018

17. 5. 2018

21. 6. 2018

začátek v 10:00,

m. č. 104

Harmonogram zasedání VR FF UK v Praze 2015/2016
Místnost č. 104, vždy čtvrtek, začátek v 10.00, pokud není uvedeno jinak.

  • 24. 9. 2015
  • 15. 10. 2015
  • 19. 11. 2015
  • 10. 12. 2015
  • 21. 01. 2016
  • 18. 02. 2016
  • 17. 03. 2016
  • 21. 04. 2016
  • 19. 05. 2016
  • 16. 06. 2016