SEZNAM ČLENŮ

Harmonogram VR FF UK

18.10. 2018

15.11. 2018

13.12. 2018

17. 1. 2019

21. 2. 2019

21. 3. 2019

25. 4. 2019

16. 5. 2019

20. 6. 2019

začátek v 10:00,

v m. č. 104

 

Pozvánka na květen_2019

 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. bek @ phil.muni.cz
prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc. marie.blahova @ ff.cuni.cz
prof. PhDr. Václav Bok, DrSc. vabo @ pf.jcu.cz
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. cabada @ kap.zcu.cz
prof. PhDr. František Čermák, DrSc. frantisek.cermak @ ff.cuni.cz
PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. cmejrkova @ ujc.cas.cz
prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. marie.dohalska @ ff.cuni.cz
doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. jiri-fiala @ volny.cz
doc. PhDr. Vilém Herold, CSc. herold @ site.cas.cz
prof. PhDr. Martin Hilský hilsky @ volny.cz
prof. PhDr. Anna Housková, CSc. anna.houskova @ ff.cuni.cz
doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. dohnany @ seznam.cz
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. ivan.jakubec @ ff.cuni.cz
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. zdenek.jirasek @ slu.cz
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. klapste @ arup.cas.cz
doc. Dr. Ing. Jana Klečková kleckova @ kiv.zcu.cz
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. korensky @ ff.upol.cz
doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Makovar @ atlas.cz
Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. okral @ mybox.cz
prof. PhDr. Jana Králová, CSc. jana.kralova @ ff.cuni.cz
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. Krcmova @ phil.muni.cz
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. jokr @ phil.muni.cz
prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. hana.futerova @ ff.cuni.cz
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. Jiri.Kuthan @ ktf.cuni.cz
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. olga.lomova @ ff.cuni.cz
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. alena.macurova @ ff.cuni.cz
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. josef.opatrny @ ff.cuni.cz
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. papousek @ ff.jcu.cz
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. panek @ humansci.cas.cz
doc. PhDr. Jiří Pelán pelan @ ff.cuni.cz
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. peregrin @ ff.cuni.cz
prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr. mirpetricek @ atlas.cz
prof. PhDr. Ing. Jan Royt royt @ volny.cz
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. rychlik @ email.cz
doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. milan.rymes @ ff.cuni.cz
PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. dekan @ ff.cuni.cz
prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. vladimir.svaton @ ff.cuni.cz
doc. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. sedivy @ msu.cas.cz
prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. jvck @ bohem-net.cz
doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. ruzena.vanova @ ff.cuni.cz
prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. miroslav.verner @ ff.cuni.cz
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. petr.vorel @ upce.cz