SEZNAM ČLENŮ

KONTAKT

Mgr. Ondřej Vrabeľ

Oddělení vědy

+ 420 221 619 332


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 3

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. bek @ phil.muni.cz
prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc. marie.blahova @ ff.cuni.cz
prof. PhDr. Václav Bok, DrSc. vabo @ pf.jcu.cz
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. cabada @ kap.zcu.cz
prof. PhDr. František Čermák, DrSc. frantisek.cermak @ ff.cuni.cz
PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. cmejrkova @ ujc.cas.cz
prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. marie.dohalska @ ff.cuni.cz
doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. jiri-fiala @ volny.cz
doc. PhDr. Vilém Herold, CSc. herold @ site.cas.cz
prof. PhDr. Martin Hilský hilsky @ volny.cz
prof. PhDr. Anna Housková, CSc. anna.houskova @ ff.cuni.cz
doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. dohnany @ seznam.cz
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. ivan.jakubec @ ff.cuni.cz
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. zdenek.jirasek @ slu.cz
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. klapste @ arup.cas.cz
doc. Dr. Ing. Jana Klečková kleckova @ kiv.zcu.cz
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. korensky @ ff.upol.cz
doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Makovar @ atlas.cz
Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. okral @ mybox.cz
prof. PhDr. Jana Králová, CSc. jana.kralova @ ff.cuni.cz
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. Krcmova @ phil.muni.cz
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. jokr @ phil.muni.cz
prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. hana.futerova @ ff.cuni.cz
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. Jiri.Kuthan @ ktf.cuni.cz
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. olga.lomova @ ff.cuni.cz
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. alena.macurova @ ff.cuni.cz
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. josef.opatrny @ ff.cuni.cz
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. papousek @ ff.jcu.cz
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. panek @ humansci.cas.cz
doc. PhDr. Jiří Pelán pelan @ ff.cuni.cz
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. peregrin @ ff.cuni.cz
prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr. mirpetricek @ atlas.cz
prof. PhDr. Ing. Jan Royt royt @ volny.cz
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. rychlik @ email.cz
doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. milan.rymes @ ff.cuni.cz
PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. dekan @ ff.cuni.cz
prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. vladimir.svaton @ ff.cuni.cz
doc. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. sedivy @ msu.cas.cz
prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. jvck @ bohem-net.cz
doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. ruzena.vanova @ ff.cuni.cz
prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. miroslav.verner @ ff.cuni.cz
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. petr.vorel @ upce.cz