Seznam členů vědecké rady

KONTAKT

PhDr. Blanka Kovářová

Oddělení vědy

StackofBooksHarmonogram VR FF UK

19. 4. 2018

17. 5. 2018

21. 6. 2018

20. 9. 2018

18. 10. 2018

15. 11. 2018

13. 12. 2018

začátek v 10:00,

v m. č. 104

Složení Vědecké rady Filozofické fakulty UK

 

 1. doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph. D.
 2. prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
 3. prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
 4. doc. Martin Cajthaml, Dr. phil.
 5. prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
 6. prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
 7. prof. DSW dr.hab. Hana Červinková
 8. prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph. D.
 9. prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph. D.
 10. doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph. D.
 11. prof. Mgr. Martin Humpál, Ph. D.
 12. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
 13. doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
 14. prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph. D.
 15. prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
 16. doc. Dr. Ing. Jana Klečková
 17. prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
 18. prof. PhDr. Jiří Lach, Ph. D.
 19. prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
 20. prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
 21. prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
 22. prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
 23. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c.
 24. prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
 25. doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph. D.
 26. prof. Miroslav Petříček, Dr.
 27. prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph. D.
 28. doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph. D.
 29. doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
 30. doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph. D.
 31. doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph. D.
 32. doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph. D.
 33. prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
 34. prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
 35. doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph. D.
 36. prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
 37. doc. PhDr. Jan Volín, Ph. D.
 38. prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph. D.
 39. doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph. D.
 40. doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
 41. prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.

 

Čestní členové Vědecké rady Filozofické fakulty UK

 1. prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
 2. prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
 3. prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.