Seznam členů vědecké rady

Složení Vědecké rady Filozofické fakulty UK

 1. prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
 2. prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
 3. doc. Martin Cajthaml, Dr. phil.
 4. prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
 5. prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
 6. doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
 7. prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
 8. prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
 9. doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 10. prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
 11. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
 12. doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
 13. doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
 14. prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
 15. prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
 16. doc. Dr. Ing. Jana Klečková
 17. prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D.
 18. prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
 19. doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
 20. prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D.
 21. prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
 22. prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
 23. doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.
 24. prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
 25. prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
 26. prof. Miroslav Petříček, Dr.
 27. prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
 28. doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
 29. doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
 30. doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
 31. doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
 32. doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.
 33. doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
 34. prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
 35. prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
 36. doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
 37. prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
 38. doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
 39. prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
 40. doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 41. doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
 42. prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.

Čestní členové Vědecké rady Filozofické fakulty UK

 1. prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
 2. prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Jana Pavlíčková