Seznam členů vědecké rady

KONTAKT

Mgr. Ondřej Vrabeľ

Oddělení vědy

+ 420 221 619 332


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 3

Složení Vědecké rady Filozofické fakulty UK

 1. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
 2. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
 3. Martin Cajthaml, Dr. phil.
 4. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
 5. PhDr. Jan Čermák, CSc.
 6. DSW dr.hab. Hana Červinková
 7. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
 8. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
 9. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
 10. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 11. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
 12. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
 13. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
 14. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
 15. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
 16. PhDr. Jan Klápště, CSc.
 17. Dr. Ing. Jana Klečková
 18. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D.
 19. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
 20. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
 21. PhDr. Jiří Lach, Ph.D.
 22. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
 23. PhDr. Olga Lomová, CSc.
 24. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
 25. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
 26. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
 27. Miroslav Petříček, Dr.
 28. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
 29. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
 30. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
 31. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
 32. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
 33. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
 34. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
 35. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
 36. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
 37. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
 38. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
 39. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
 40. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 41. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
 42. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.

Čestní členové Vědecké rady Filozofické fakulty UK

 1. prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
 2. prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
 3. prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.