Seznam členů vědecké rady

Zasedání VR FF UK se zpravidla konají 3. čtvrtek v měsíci vždy od 10:00 v m.č. 104

Složení Vědecké rady Filozofické fakulty UK

 

 1. doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph. D.
 2. prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
 3. prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
 4. doc. Martin Cajthaml, Dr. phil.
 5. prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
 6. prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
 7. prof. DSW dr.hab. Hana Červinková
 8. prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph. D.
 9. prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph. D.
 10. doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph. D.
 11. prof. Mgr. Martin Humpál, Ph. D.
 12. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
 13. doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph. D.
 14. doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
 15. prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph. D.
 16. prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
 17. doc. Dr. Ing. Jana Klečková
 18. prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
 19. prof. PhDr. Jiří Lach, Ph. D.
 20. prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
 21. prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
 22. prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
 23. prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
 24. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c.
 25. prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
 26. doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph. D.
 27. prof. Miroslav Petříček, Dr.
 28. prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph. D.
 29. doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph. D.
 30. doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
 31. doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph. D.
 32. doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph. D.
 33. doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph. D.
 34. prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
 35. prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
 36. doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph. D.
 37. prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
 38. doc. PhDr. Jan Volín, Ph. D.
 39. prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph. D.
 40. doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph. D.
 41. doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
 42. prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.

 

Čestní členové Vědecké rady Filozofické fakulty UK

 1. prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
 2. prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
 3. prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.