Harmonogram zasedání VR

Harmonogram zasedání VR FF 2019/2020

Místnost č. 104, vždy čtvrtek, začátek v 10.00, pokud není uvedeno jinak.

 

Termíny VR FF UK v ak. roce 2019-2020

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Jana Pavlíčková