Harmonogram zasedání VR

KONTAKT

PhDr. Blanka Kovářová

Oddělení vědy

StackofBooksHarmonogram VR FF UK

19. 4. 2018

17. 5. 2018

21. 6. 2018

20. 9. 2018

18. 10. 2018

15. 11. 2018

13. 12. 2018

začátek v 10:00,

v m. č. 104

Harmonogram zasedání VR FF UK v Praze 2015/2016
Místnost č. 104, vždy čtvrtek, začátek v 10.00, pokud není uvedeno jinak.

  • 24. 9. 2015
  • 15. 10. 2015
  • 19. 11. 2015
  • 10. 12. 2015
  • 21. 01. 2016
  • 18. 02. 2016
  • 17. 03. 2016
  • 21. 04. 2016
  • 19. 05. 2016
  • 16. 06. 2016