Volby do AS UK 2017–2020

Předsednictvo Akademického senátu UK v souladu s Volebním a jednacím řádem AS UK dne 23. května 2016 vyhlásilo volby do AS UK na fakultách, které jsou pro účely voleb do AS UK podle Přílohy č. 3 Statutu UK přidělené do II. části, mezi něž patří i Filozofická fakulta.

Akademický senát FF UK stanovil podrobnosti voleb dne 15. září 2016 usnesením č. 13 ve znení:

  1. AS FF UK vyhlašuje volby do AS UK (volební období 2017–2020) od 10:00 21. listopadu 2016 do 17:00 24. listopadu 2016. Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet.
  2. AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS UK do dne 31. října 2016.
  3. AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do 10. října 2016 potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů a o místě, času a způsobu voleb. Nedílnou součástí tohoto usnesení je příloha o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.

Příloha usnesení „Technické podrobnosti organizace, průběhu a zabezpečení voleb“ k dispozici ZDE.

AS FF UK dále zvolil dílčí volební komisi ve složení: PhDr. Ondřej Dufek (předseda), Doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (místopředsedkyně),  Bc. Kateřina Bělehrádková,  Mgr. Jana Segi Lukavská, Mgr. et Mgr. Samuel Zajíček.

Práce volební komise

Výzva akademické obci

Seznamy kandidátů

Výsledky voleb

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se voleb se obracejte buď na předsednictvo AS FF UK (pas@ff.cuni.cz), nebo na předsedu dílčí komise PhDr. Ondřeje Dufka (dufek.ondrej@gmail.com).