Otázky na kandidáty na děkana

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Volební otázky senátorů i s odpověďmi kandidátů

Před uzavřením nominací do volby kandidáta na děkana předložily skupiny členů AS FF UK dva seznamy otázek pro uchazeče o tuto funkci. Odpovědi naleznete již zaneseny do samotných dotazníků.

  1. Dotazník skupiny členů AS FF UK ze dne 12. dubna 2017 i s odpověďmi: http://www.volbadekana.cz/.
  2. Dotazník skupiny členů AS FF UK ze dne 8. června 2017 i s odpověďmi: http://dekan.ffuk.cz/.

Odpovědi ke stažení ve formátu .pdf

doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D. doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

odpovědi na dotazník ze dne 12. dubna 2017

odpovědi na dotazník ze dne 8. června 2017

odpovědi na oba dotazníky