Předsednictvo

Předsednictvo

AS FF UK

Kontakt:

pas@ff.cuni.cz

Předseda:

Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.

E-mail: ondrej.tichy@ff.cuni.cz

Místopředseda a místopředsedkyně:

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

E-mail: jan.bicovsky@ff.cuni.cz

Bc. Sára D. Vidímová

E-mail: Sara.Vidimova@ff.cuni.cz

Členové předsednictva:

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

E-mail: radek.skarnitzl@ff.cuni.cz

Bc. Petr Arbet

E-mail: arbetpetr@gmail.com

Pro účely vedení zápisů z jednání předsednictva, zajišťování listinné korespondence, archivace a další administrativní úkoly předsednictvo jmenuje sekretáře/sekretářku senátu. Současným tajemníkem  senátu je Mgr. Luboš Studený ( studeny.lubos@seznam.cz)