Plénum

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Členové AS FF UK pro funkční období 2020-2022

Kurie akademických pracovníků a pracovnic

JMÉNO E-MAIL
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. Jan.Bicovsky@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D. richard.biegel@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. Vaclav.Cvrcek@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. libuse.heczkova@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Jan Chromý, Ph.D. Jan.Chromy@ff.cuni.cz
Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. Jakub.Jirsa@ff.cuni.cz
Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D. magdalena.kucerova@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. Olga.Lomova@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. Lucie.Pultrova@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. Radek.Skarnitzl@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. 1 Pavel.Sladek@ff.cuni.cz
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. Ondrej.Svec@ff.cuni.cz
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. Ondrej.Tichy@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Jan.Wiendl@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. lukas.zadrapa@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc.7 Petr.Zemanek@ff.cuni.cz

Kurie studentů a studentek

JMÉNO E-MAIL
Mgr. Anna Bártová8 abartova97@seznam.cz
Bc. Kryštof Buchal buchalk@icloud.com
Ondřej Černý9 cernyo@icloud.com
Mgr. Marta Maria Harasimowicz martamaria.harasimowicz@ff.cuni.cz
Mgr. Kajetán Holeček kajetan.holecek@gmail.com
Bc. Kristina Jarošová tina.jarosova@gmail.com
Bc. Martin Jelínek6 martin.jelinek.01@seznam.cz
Mgr. Anna Pajerová anna.pajerova@email.cz
Bc. Eva Pospíšilová4 eva.pospisilova97@seznam.cz
Mgr. Václav Sklenář v.j.sklenar@seznam.cz
Mgr. Denisa Šebestová sebestovadenisa@gmail.com
Klára Trávníčková3 kla.travnickova@gmail.com
Mgr. Ondřej Vinš vinson@seznam.cz

Změny ve složení pléna AS v průběhu volebního období

1. 2. 2021 byl povolán jako náhradník za Mgr. Evu Lehečkovou, Ph.D. (rezignovala na členství k 1. 2. 2021).

2 3. 2. 2021 byla povolána jako náhradnice za Mgr. Karolínu Černou (roz. Lipská; rezignovala na členství k 3. 2. 2021).

3 6. 4. 2021 byla povolána jako náhradnice za Bc. Martina Čiháka (rezignoval na členství k 3. 4. 2021).

4 27. 5. 2021 byla povolána jako náhradnice za Mgr. Petra Arbeta (ukončil studium).

5 5. 10. 2021 byla povolána jako náhradnice za Mgr. Jakuba Múčku (rezignoval na členství k 5. 10. 2021).

6 11. 10. 2021 byl povolán jako náhradník za Bc. Josefinu Kuchařovou2 (ukončila studium).

7 1. 2. 2022 byl povolán jako náhradník za prof. PhDr. Jana Čermáka, CSc. (rezignoval na členství k 31. 1. 2022).

8 7. 2. 2022 byla povolána jako náhradnice za Mgr. Tomáše Konečného (rezignoval na členství k 5. 2. 2022).

24. 3. 2022 byl povolán jako náhradník za Mgr. Martina Lundáka (přerušil studium).

Mgr. Jan Matěj Bejček, DiS. (členství zaniklo 9. 6. 2022).

Kristýna Bělíková5 (ukončila studium).