Minulá volební období

Schválená usnesení AS ve volebním období 2018-20

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

1. zasedání AS FF UK ze dne 14. 6. 2018

 • Usnesení č. 1: AS FF UK ustavuje následující komise: Ediční, Etickou, Evaluační, Hospodářskou, Inventarizační, Legislativní, pro informační zdroje, pro vědu, pro vnější vztahy, Stipendijní, Studijní a Zahraniční.
 • Usnesení č. 2: AS FF UK nominuje do pracovní komise pro hodnocení vzdělávací činnosti za pedagogy, studenty a absolventy fakulty: Martina Štefka, Veroniku Chlumskou, Jakuba Požárka, Jakuba SovuBarboru TruksovouKateřinu Žádníkovou.
 • Usnesení č. 3: AS FF UK nominuje jako zástupkyni studentů do širšího kolegia děkana Sabrinu Muchovou.
 • Usnesení č. 4: AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro NMgr. SP Italianistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 • Usnesení č. 5: AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Ph.D. SP Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu s tím, že se domnívá, že by akreditace měla být udělena na kratší dobu, která by poskytla prostor pro zpracování integrovaného modelu studia respektujícího modely studia na obou fakultách.
 • Usnesení č. 6: AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Ph.D. SP Education (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu s tím, že se domnívá, že by akreditace měla být udělena na kratší dobu, která by poskytla prostor pro zpracování integrovaného modelu studia respektujícího modely studia na obou fakultách.
 • Usnesení č. 7: AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Ph.D. SP Korpusová a teoretická lingvistika (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 • Usnesení č. 8: AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Ph.D. SP Corpus and Theoretical Linguistics (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 • Usnesení č. 9: AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Ph.D. SP Translatologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 • Usnesení č. 10: AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Ph.D. SP Translation Studies (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 • Usnesení č. 11: AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Ph.D. SP Logika (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 • Usnesení č. 12: AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Ph.D. SP Logic (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 • Usnesení č. 13: AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Ph.D. SP Dějiny a kultura Asie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 • Usnesení č. 14: AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Ph.D. SP Asian History and Culture (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 • Usnesení č. 15: AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Ph.D. SP Politologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 • Usnesení č. 16: AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Ph.D. SP Political Science (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 • Usnesení č. 17: AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Ph.D. SP Germanoslavistika (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 • Usnesení č. 18: AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Ph.D. SP Deutsch und Slawistik (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia, s výukou v německém jazyce) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 • Usnesení č. 19: AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Ph.D. SP Germanoslavistika (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia, s výukou v ruském jazyce) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 • Usnesení č. 20: AS FF UK bere na vědomí návrh dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování Ph.D. SP Blízkovýchodní studia mezi FF UK a OÚ AV ČR.
 • Usnesení č. 21: AS FF UK bere na vědomí návrh dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování Ph.D. SP Dějiny a kultura Asie mezi FF UK a OÚ AV ČR.
 • Usnesení č. 22: AS FF UK bere na vědomí návrh dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování Ph.D. SP Dějiny výtvarného umění mezi FF UK a ÚDU AV ČR.
 • Usnesení č. 23: AS FF UK bere na vědomí návrh dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování Ph.D. SP Archeologie pravěku a středověku mezi FF UK a ARÚ AV ČR.
 • Usnesení č. 24: AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince pro akademický rok 2018/2019 v předloženém znění a vyslovuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné další úpravy legislativně technického rázu a lhůt. AS FF UK bere na vědomí, že přijímací řízení ke studiu tohoto programu pro akademický rok 2018/2019 se uskuteční pouze v případě, že akreditační proces bude úspěšně završen v termínu, který umožní dodržet všechny příslušné lhůty.
 • Usnesení č. 25: AS FF UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu AS FF UK. 
 • Usnesení č. 26: AS FF UK bere na vědomí zprávu Evaluační komise FF UK o hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2017/2018.

2. zasedání AS FF UK ze dne 13.09.2018

 1. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro bakalářský studijní program Asijská studia (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 2. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro navazující magisterský studijní program Asijská studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 3. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro navazující magisterský studijní program Historie – hospodářské a sociální dějiny (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 4. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro navazující magisterský studijní program Historie – obecné dějiny (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 5. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro bakalářský studijní program Jihovýchodoevropská studia (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 6. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro bakalářský studijní program Logika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 7. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro navazující magisterský studijní program Logika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 8. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro bakalářský studijní program Obecná lingvistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 9. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro navazující magisterský studijní program Obecná lingvistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 10. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro bakalářský studijní program Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 11. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro navazující magisterský studijní program Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 2letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 12. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro bakalářský studijní program Sinologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 13. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro navazující magisterský studijní program Sinologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 14. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro doktorský studijní program Učitelství – Didaktika dějepisu (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia), včetně zprávy a stanoviska Komise pro vědu k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 15. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro doktorský studijní program Teaching – History Education (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia), včetně zprávy a stanoviska Komise pro vědu k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 16. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro navazující magisterský studijní program Logika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 17. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro navazující magisterský studijní program Psychologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu za předpokladu výměny stávající garantky předmětu Diplomový seminář sociální psychologie.
 18. AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019 /2020: bakalářské a navazující magisterské studium v předloženém znění. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo jednak údaje o konečných počtech přihlášených a přijatých u jednotlivých programů a oborů, jednak případné úpravy legislativně-technického rázu.
 19. AS FF UK vyjadřuje souhlas s Opatřením děkana: Organizační řád děkanátu v předloženém znění.
 20. AS FF UK bere na vědomí Opatření děkana: Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka.
 21. AS FF UK bere na vědomí Zprávu k hodnocení tvůrčí činnosti v předloženém znění.
 22. AS FF UK souhlasí se jmenováním Doc. Jiřího Janáka, Th.D. předsedou Komise pro vědu.
 23. AS FF UK schvaluje jmenování doc. Ondřeje Jakubce členem Vědecké rady FF UK.
 24. AS FF UK bere na vědomí Stanovisko k evaluačním zprávám za ZS 2017/2018 v předloženém znění.
 25. AS FF UK bere na vědomí změnu názvu Ústavu Blízkého východu a Afriky na Katedru Blízkého východu, resp. v angličtině na Department of Middle Eastern Studies.

3. zasedání AS FF UK ze dne 11.10.2018

 1. AS FF UK schvaluje program 3. zasedání v předloženém znění
 2. AS FF UK schvaluje program z 2. zasedání v předloženém znění
 3. AS FF UK souhlasí s odvoláním Ing. Josefa Hiermana z postu předsedy Inventarizační komise.
 4. AS FF UK souhlasí se jmenováním PhDr. Barbory Drobíkové, Ph.D. předsedkyní Hospodářské komise.
 5. AS FF UK souhlasí se jmenováním Jany Krejčové předsedkyní Inventarizační komise.
 6. AS FF UK nemá námitek vůči opatření děkana k výši doktorandských stipendií v akademickém roce 2018/2019.
 7. AS FF UK schvaluje návrh výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2017/2018 v předloženém znění.
 8. AS FF UK vyzývá vedení fakulty, aby se v souvislosti s podnětem předloženým na 3. zasedání AS FF UK doc. Kolmanem a prof. Lomovou a ve spolupráci s Etickou komisí FF UK zabývalo otázkou etického jednání v akademické obci.
 9. AS FF UK vyzývá vedení FF UK, aby ve spolupráci se Studijní komisí FF UK připravilo pravidla a postupy průběžné kontroly kvality studijních programů.
 10. AS FF UK schvaluje návrh Jednacího řádu AS FF UK se zapracováním legislativně technických oprav z jednání Legislativní komise AS UK ze dne 9. října 2018.

4. zasedání AS FF UK ze dne 8. 11. 2018

 1. AS FF UK schvaluje program 4. zasedání v předloženém znění
 2. AS FF UK schvaluje program z 3. zasedání v předloženém znění
 3. AS FF UK schvaluje Pravidla pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v předloženém znění.
 4. AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: doktorské studium v předloženém znění. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné další úpravy legislativně-technického rázu
 5. AS FF UK bere na vědomí Akreditační výhled FF UK
 6. AS FF UK projednal Zprávu o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na FF UK v akademickém roce 2017/2018 a doporučuje děkanovi fakulty odeslat tento materiál rektorovi UK
 7. AS FF UK souhlasí se jmenováním PhDr. Zdeňka Štipla, Ph.D. členem Studijní komise FF UK
 8. AS FF UK souhlasí se jmenováním PhDr. Kateřiny Šámalové, Ph.D. členkou Studijní komise FF UK

5. zasedání AS FF UK ze dne 13. 12. 2018

 1. AS FF UK schvaluje program 5. zasedání v předloženém znění.
 2. AS FF UK schvaluje zápis ze 4. zasedání v předloženém znění.
 3. AS FF UK bere na vědomí Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro AR 2017/18.
 4. AS FF UK schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru pro AR 2018/19 se zapracováním změn vzešlých z diskuze.
 5. AS FF UK bere na vědomí Zprávu evaluační komise o hodnocení výuky studenty za letní semestr akademického roku 2017/2018.
 6. AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: Archivnictví a pomocné vědy historické (Bc., Mgr.)
 7. AS FF UK žádá Etickou komisi Filozofické fakulty, aby se svými závěry ve věci podezření z plagiátorství prof. Martina Kováře seznámila příslušné orgány FF UK, zejména Akademický senát, Vědeckou radu a rovněž vedení Ústavu světových dějin.
 8. „Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále AS FF UK) dlouhodobě a důrazně upozorňuje na veškeré případy neetického vědeckého jednání (včetně plagiátorství či publikování v tzv. predátorských časopisech) a otevřeně je řeší.
  Záležitosti etiky vědecké práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy upravuje Opatření děkana č. 2/2010, které podrobně definuje standardy a postupy včetně záležitosti plagiátorství.
  Etická komise FF UK, jejíž statut je z roku 2006, projednávala standardně během svého fungování několik případů možných pochybení. Vedení FF UK i AS FF UK na základě závěrů etické komise vždy vyvodilo veškeré možné důsledky, včetně pracovněprávních postupů. V tomto i předchozích případech bychom vítali větší součinnost RUK s fakultami.
  AS FF UK považuje za zásadní, aby i přes ukončení pracovního poměru prof. Martina Kováře proběhlo posouzení případu na úrovni obou etických komisí, aby existoval relevantní závěr daného případu.
  AS FF UK razantně odmítá princip kolektivní viny, který je implicitně obsažen v dopise rektora univerzity prof. Tomáše Zimy děkanovi fakulty z 13. 12. 2018, jímž vyzývá vedení FF UK k prověření prací jejích pedagogů a vědeckých pracovníků napříč obory. Je nepřípustné tímto způsobem zobecnit možné provinění jednoho z členů kolegia rektora na celou akademickou obec FF UK, a tím zpochybnit její akademickou integritu.“
 9. AS FF UK žádá vedení Univerzity Karlovy o odstranění dehonestujícího tvrzení na webu univerzity (https://cuni.cz/UK-6311.html?news=7036&locale=cz). AS FF UK konstatuje, že prohlášení poškozuje dobré jméno Filozofické fakulty UK a celé Univerzity Karlovy.

6. zasedání AS FF UK ze dne 10. 1. 2019

 1. AS FF UK schvaluje program 6. zasedání v předloženém znění.
 2. AS FF UK schvaluje zápis z 5. zasedání v předloženém znění.
 3. AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Zdeňky Filipové proděkankou pro projektové řízení a grantovou činnost ke dni 1. března 2019.
 4. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro navazující magisterský studijní program Religionistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 5. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pronavazující magisterský studijní program Sociální pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 2letá standardní doba studia)k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 6. AS FF UK navrhuje do Pracovní komise pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy fakulty za AR 2018/19 následující kolegy a kolegyně:
  1. Martin Čihák, 3. roč. Bc. Psychologie,
  2. Kryštof Ekl, 3. roč. Bc. Andragogika a personální řízení,
  3. Tomáš Konečný, 2. roč. Ph.D. Moderní hospodářské dějiny,
  4. Jáchym Vintr, 1. roč. NMgr. Psychologie,
  5. Elizabeth Wagebaertová, 3. roč. Bc. Český jazyk a literatura, 2. roč. Bc. Nizozemský jazyk a literatura.
 7. AS FF UK vyzývá děkana FF UK, aby ve světle podezření z podjatosti některých členů výběrové komise zastavil probíhající řízení na ředitele/ředitelku Ústavu Dálného východu a vypsal řízení nové.

7. zasedání AS FF UK ze dne 14. 2. 2019

 1. AS FF UK schvaluje program 7. zasedání v předloženém znění.
 2. AS FF UK schvaluje zápis z 6. zasedání v předloženém znění.

AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro:

 • bakalářský studijní program Fonetika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia); 
 • navazující magisterský studijní program Fonetika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia); 
 • navazující magisterský studijní program Hebraistika a židovská studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia); 
 • navazující magisterský studijní program Hebrew and Jewish Studies (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce); 
 • doktorský studijní program Klinická psychologie a psychologie zdraví (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia); 
 • doktorský studijní program Clinical and Health Psychology (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce); 
 • doktorský studijní program Sociální psychologie a psychologie práce (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia); 
 • doktorský studijní program Social Psychology and Psychology of Work (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce); 
 • bakalářský studijní program Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia); 
 • bakalářský studijní program Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia); 
 • bakalářský studijní program Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia); 
 • bakalářský studijní program Historie se zaměřením na vzdělávání (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia); 
 • bakalářský studijní program Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia);  
 • bakalářský studijní program Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia); 
 • bakalářský studijní program Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia); 
 • bakalářský studijní program Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia). 
 • navazující magisterský studijní program Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia); 
 • navazující magisterský studijní program Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia); 
 • navazující magisterský studijní program Učitelství češtiny jako cizího jazyka pro střední školy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia); 
 • navazující magisterský studijní program Učitelství historie pro střední školy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia); 
 • navazující magisterský studijní program Učitelství filozofie pro střední školy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia); 
 • navazující magisterský studijní program Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia); 
 • navazující magisterský studijní program Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia); 
 • navazující magisterský studijní program Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia); 
 • navazující magisterský studijní program Učitelství ruského jazyka pro střední školy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia); 
 • navazující magisterský studijní program Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia); 

k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

 1. AS FF UK bere na vědomí závěry EK FF UK.
 2. AS FF UK vyzývá vedení FF UK, aby bezodkladně připravilo a prosadilo takové standardy publikování, jimiž by se všichni akademičtí a vědečtí pracovníci měli závazně řídit a které by učinily neakceptovatelné jak plagiátorství v jakémkoli rozsahu, tak i další prohřešky proti etice vědecké práce, jako například publikování v predátorských časopisech či nakladatelstvích. AS FF UK konstatuje, že o vytvoření těchto standardů žádal AS FF UK děkana již více než před rokem, a to usnesením 2018/111.
 3. AS FF UK schvaluje změnu Pravidel pro organizaci studia na FF UK se zapracováním změn vzešlých z diskuze.
 4. AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: programy k dodatečnému otevření (Bc., Mgr., Ph.D.). AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné úpravy legislativně-technického rázu.
 5. AS FF UK schvaluje jmenování Barboru Paulovou do Disciplinární komise FF UK.
 6. AS FF UK nominuje do pracovní komise pro hodnocení vzdělávací činnosti pedagogy, studenty a absolventy fakulty Mgr. Terezu Hadravovou, Ph.D.
 7. AS FF UK vyzývá vedení FF UK, aby předložilo před více než rokem slíbenou analýzu stavu a koncepce rozvoje děkanátu (představeno na jednání AS FF UK 8.2.2018), a to v dostatečně blízké době, aby nebyla ohrožena projektová činnost fakulty.
 8. AS FF UK vyzývá děkana FF UK, aby neobcházel zákonem danou kontrolní funkci AS FF UK a nadále bez prodlení informoval AS FF UK a HK FF UK o plánovaných auditech či jiných kontrolních procesech a jejich kompletních výstupech.
 9. AS FF UK vyzývá děkana FF UK, aby podle svého slibu nechal plánovaný a z části již zaváděný systém sekcí projednat plénem AS FF UK.
 10. AS FF UK vyzývá děkana FF UK, aby učinil neprodleně kroky vedoucí k zajištění kvalitního fungování děkanátu, a to včetně kroků personálních na nejvyšší úrovni. AS FF UK konstatuje, že koordinace a organizace práce děkanátu je dlouhodobě problematická, a pokud bude nadále takto pokračovat, povede v nedlouhé době ke kolapsu nejen projektové činnosti FF UK.

8. zasedání AS FF UK ze dne 14. 3. 2019

 1. AS FF UK schvaluje program 8. zasedání v předloženém znění.
 2. AS FF UK schvaluje zápis ze 7. zasedání v předloženém znění.
 3. AS FF UK doporučuje žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat následující studijní programy v rámci institucionální akreditace pro:
  • bakalářský studijní program Egypt a Přední východ ve starověku (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia);
  • bakalářský studijní program Ancient Egypt and the Near East (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce);
  • bakalářský studijní program Germánská a severoevropská studia (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia);
  • bakalářský studijní program Historie – evropská studia (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia);
  • bakalářský studijní program Informační studia a knihovnictví (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia);
  • bakalářský studijní program Italianistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia);
  • bakalářský studijní program Jazyky a komunikace neslyšících (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia);
  • bakalářský studijní program Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia);
  • bakalářský studijní program Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, s výukou v německém jazyce);
  • bakalářský studijní program Portugalistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia);
  • bakalářský studijní program Psychologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia);
  • navazující magisterský studijní program Anglický jazyk (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia);
  • navazující magisterský studijní program English Language and Linguistics (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce);
  • navazující magisterský studijní program Anglofonní literatury a kultury (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia);
  • navazující magisterský studijní program Anglophone Literatures and Cultures (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce);
  • navazující magisterský studijní program Bohemistika pro cizince (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia);
  • navazující magisterský studijní program Český jazyk a literatura (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia);
  • navazující magisterský studijní program Český jazyk – specializační studium (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia);
  • navazující magisterský studijní program Čeština v komunikaci neslyšících (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia);
  • navazující magisterský studijní program Jihovýchodoevropská studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia);
  • navazující magisterský studijní program Ruský jazyk a literatura (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia),
   včetně zprávy a stanoviska Studijní komise k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 4. AS FF UK bere na vědomí Návrh na rozdělení institucionální podpory na realizaci programů PROGRES v roce 2019.
 5. AS FF UK souhlasí se jmenováním prof. Tomáše Knoze členem Vědecké rady FF UK.
 6. AS FF UK konstatuje, že předložená „Koncepce rozvoje děkanátu 2019 –2020“ není v pravém slova smyslu ani koncepcí rozvoje, ani analýzou stavu děkanátu, ale stručným zhodnocením současného stavu a návrhem na zpracování podrobnější analýzy v letech 2019-2020, která musí koncepci předcházet. AS FF UK vyzývá vedení fakulty, aby vzhledem k vážnosti situace dále neodkládalo práci na komplexní analýze práce děkanátu a přípravě skutečné koncepce jeho rozvoje.
 7. AS FF UK vyzývá vedení FF UK, aby neprodleně prověřilo stávající metodiku habilitačních a jmenovacích řízení na FF UK a následně přijalo opatření zajištující, že se budou systémovými prostředky minimalizovat rizika neoprávněného udělení akademických hodností.
 8. AS FF UK vyzývá děkana FF UK, aby v souvislosti s přípravou žádosti o podporu z Fondu vzdělávací politiky na podporu  tzv. malých strategických oborů bezodkladně připravil koncepci podpory strategických oborů, která vezme v potaz tradice těchto oborů na FF UK a zajistí jejich další rozvoj, a aby tak učinil ve spolupráci s relevantními pracovišti FF UK.

9. zasedání AS FF UK ze dne 11.4. 2019

 1. AS FF UK schvaluje program 9. zasedání v předloženém znění.
 2. AS FF UK schvaluje zápis ze 8. zasedání v předloženém znění.
 3. AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: Mgr. Religionistika. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné úpravy legislativně-technického rázu.
 4. AS FF UK doporučuje žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat následující studijní programy v rámci institucionální akreditace pro:  
  • Doktorský studijní program Germánské a severské jazyky a literatury (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia), 
  • Doktorský studijní program Germanic and Nordic Languages and Literatures (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce), 
  • Doktorský studijní program Germanische und skandinavische Sprachen und Literaturen (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia, s výukou v německém jazyce), 

  k postoupení do další fáze akreditačního procesu

 5. AS FF UK schvaluje VZ AS FF UK za kalendářní rok 2018.
 6. AS FF UK souhlasí s OD Pravidla fungování Kampusu Hybernská.

10. zasedání AS FF UK ze dne 9.5. 2019

 1. AS FF UK schvaluje program 10. zasedání.
 2. AS FF UK schvaluje zápis z 9. zasedání v předloženém znění.
 3. AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: učitelské programy. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné úpravy legislativně-technického rázu.
 4. AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK pro rok 2019.
 5. AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FF UK za kalendářní rok 2018.
 6. AS FF UK schvaluje Výroční zprávu FF UK za rok 2018 ve znění předloženém děkanem Fakulty.
 7. AS FF UK vyjadřuje podporu středoškolskému hnutí Fridays for Future a jejich pátečním stávkám za klima. Podporuje i vysokoškolské studenty a studentky, kteří se ke stávce přidali. Podporuje rovněž další stávku, která proběhne 24. 5. 2019, a vyzývá studenty a studentky i vyučující, aby se k páteční stávce přidali a vytvořili na stávce vysokoškolský blok.

11. zasedání AS FF UK ze dne 13.6.2019

 1. AS FF UK schvaluje program 11. zasedání.
 2. AS FF UK schvaluje zápis z 10. zasedání v předloženém znění.
 3. AS FF UK bere na vědomí Novelizaci Standardů personálního zabezpečení studijních programů.
 4. AS FF UK schvaluje změnu Pravidel pro organizaci studia na FF UK.
 5. AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. PhDr. Ladislava Stanča, Ph.D., proděkanem pro vědu od 1. července 2019.
  • AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. Mgr. Miroslava Dopity, Ph.D., členem Vědecké rady FF UK.
  • AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. PhDr. Lenky Křupkové, Ph.D., členkou Vědecké rady FF UK.
 6. AS FF UK souhlasí se jmenováním Ing. Jana Šebka tajemníkem FF UK od 14. června 2019.
 7. AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: doktorské studijní programy k dodatečnému otevření. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné úpravy legislativně-technického rázu.
 8. AS FF UK schvaluje jmenování členů disciplinární komise předložené děkanem.
 9. AS FF UK vyzývá vedení FF UK k ustavení pracovní skupiny pro návrh koncepčního řešení otázky podoby atestací na FF UK, jejíž výstupy by následně byly předloženy AS FF UK a SK FF UK.
  • Akademický senát FF UK vyzývá děkana fakulty k zveřejnění závěrečné zprávy Etické komise ohledně podnětu Daniela Srcha ve věci plagiátorství Martina Kováře, jak uvádí čl. 6 statutu EK FF UK, a k případnému předání těchto závěrů a souvisejících materiálů dalším orgánům, které o ně projeví zájem.
  • AS FF UK se ohrazuje vůči způsobu, kterým se rektor UK vyjadřuje v médiích k plagiátorské kauze Martina Kováře. Vyzývá jej, aby respektoval závěry orgánů UK k tomu určených.

12. zasedání AS FF UK ze dne 12.9.2019

 1. AS FF UK schvaluje program 12. zasedání.
 2. AS FF UK schvaluje zápis z 11. zasedání v předloženém znění.
 3. AS FF UK doporučuje žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat následující studijní programy v rámci institucionální akreditace pro: bakalářský studijní program Francouzská filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia); bakalářský studijní program Hispanistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia); navazující magisterský studijní program Francouzská filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia) a navazující magisterský studijní program Hispanistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia); k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 4. AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2020/2021: bakalářské a navazující magisterské studium s následující změnou: vyškrtnutí navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství češtiny jako cizího jazyka z Návrhu na vypsání studijních oborů pro akademický rok 2020/2021: NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (staré akreditace) a z oddílu 8.3 Odborné požadavky ke studiu – navazující magisterské studium (staré akreditace). AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo jednak údaje o konečných počtech přihlášených a přijatých u jednotlivých programů a oborů, jednak případné úpravy legislativně-technického rázu.
 5. AS FF UK nemá námitek vůči opatření děkana k výši doktorských stipendií v akademickém roce 2019/2020.
 6. AS FF UK jmenuje předsedou dílčí volební komise pro volby do AS UK (volební období 2020–2023) R. Skarnitzla, místopředsedou V. Cvrčka a členem komise J. Múčku.
 7. AS FF UK stanovuje, že volby do AS UK (volební období 2020–2023) se budou na FF UK konat od 10:00 12. listopadu do 13:00 14. listopadu 2019. Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet. AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS UK do dne 31. 10. 2019. AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do 10. 10. 2019 potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů. 4. Nedílnou součástí tohoto usnesení je Příloha o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.
 8. AS FF UK vysílá J. Chromého, D. Šebestovou a K. Ekla do pracovní skupiny k podobě atestací.

13. zasedání AS FF UK ze dne 10.10.2019

 1. AS FF UK schvaluje program 13. zasedání.
 2. AS FF UK schvaluje zápis z 12. zasedání v předloženém znění.
 3. AS FF UK souhlasí se změnou opatření děkana č. 19/2017.
 4. AS FF UK doporučuje žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat následující studijní programy v rámci institucionální akreditace pro:
  – bakalářský studijní program Divadelní věda (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia)
  – bakalářský studijní program Hudební věda (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia)
  – bakalářský studijní program Politologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia)
  – navazující magisterský studijní program Estetika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
  – navazující magisterský studijní program Hudební věda (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
  – navazující magisterský studijní program Politické teorie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
  k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 5. AS FF UK schvaluje změnu Jednacího řádu AS FF UK.
 6. AS FF UK nemá námitek vůči Dohodě o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu Sociologie.
 7. AS FF UK konstatuje, že návrh finančního modelu rozdělování základního příspěvku jednotlivým základním součástem FF UK představuje významnou změnu v řízení fakulty, která podobu fakulty dlouhodobě a zásadně ovlivní. Proto AS FF UK považuje za klíčové, aby celý proces utváření a přijetí finančního modelu proběhl transparentně a konsensuálně. Z toho důvodu žádá AS FF UK děkana FF UK, aby upravil předložený „Harmonogram zavádění finančního modelu rozdělování základního příspěvku jednotlivým základním součástem FF UK“ v následujících ohledech:
  1. Mezi první body Harmonogramu zařadil k projednání akademickým senátem FF UK ideová východiska, principy a cíle navrhovaného finančního modelu a seznámil s nimi akademickou obec FF UK.
  2. Jednotlivé klíčové verze návrhu finančního modelu předkládal AS FF UK a akademické obci FF UK v písemné podobě ke standardnímu připomínkovacímu řízení, analogicky k projednávání dlouhodobého záměru FF UK.
 8. AS FF UK schvaluje jmenování doc. Ladislava Stanča, Ph.D. členem Vědecké rady FF UK.
 9. AS FF UK schvaluje jmenování doc. Petra Lozoviuka, Ph.D. členem Vědecké rady FF UK.
 10. AS FF UK souhlasí se jmenování Mgr. Jana Chromého, Ph.D. předsedou Hospodářské komise FF UK.
 11. Akademický senát FF UK konstatuje, že partnerská smlouva mezi UK a společností Home Credit je v rozporu s obecnými principy akademických svobod, jejichž uchování má univerzita povinnost střežit, a se společenskou rolí, kterou má univerzita zastávat. AS FF UK dále konstatuje, že tato partnerská smlouva poškodila dobré jméno UK. AS FF UK konstatuje, že uzavření výše zmíněné smlouvy bylo selháním vedení univerzity, které by z tohoto selhání mělo vyvodit osobní zodpovědnost.
 12. AS FF UK vyzývá vedení, aby
  1) po vzoru akademické obce na bavorských a braniborských univerzitách otevřelo na FF UK, v rámci UK a podle možností v meziuniverzitním dialogu otázku upřednostňování jiné než letecké dopravy na krátké vzdálenosti.
  2) v tomto smyslu prostudovalo organizační a technické možnosti FF UK a vydalo ústavům a katedrám a celé akademické obci na FF UK jasná doporučení, jak kratší služební cesty po Evropě napříště organizovat.

14. zasedání AS FF UK ze dne 14.11.2019

 1. AS FF UK schvaluje program 14. zasedání.
 2. AS FF UK schvaluje zápis z 13. zasedání v předloženém znění.
 3. AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2020/2021: doktorské studium v předloženém znění. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné úpravy legislativně-technického rázu.
 4. AS FF UK doporučuje žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat následující studijní programy v rámci institucionální akreditace pro:
  doktorský studijní program Didaktika konkrétního jazyka (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  doktorský studijní program Foreign Language Teaching Research (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce);
  doktorský studijní program Germanoslavistika (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia);
  doktorský studijní program Germanoslawistik (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, s výukou v německém jazyce);
  doktorský studijní program Germanoslavistika (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, s výukou v ruském jazyce);
  včetně zpráv a stanovisek Komise pro vědu k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 5. AS FF UK schvaluje návrh výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2018/2019 v předloženém znění.
 6. AS FF UK konstatuje, že Teze k financování základních součástí FF UK neartikulují explicitně ideová východiska a cíle této změny, a vyzývá děkana k jejich doplnění na základě podnětů z diskuse, zejm. o popis žádoucích motivačních efektů na chování ZS včetně otázky transformace tzv. malých oborů.
 7. AS FF UK vyzývá děkana, aby zastavil současné kolo verifikací a předložil nová data spolu s vysvětlením metodiky jejich sběru a doporučeného postupu při jejich verifikaci.
 8. AS FF UK bere na vědomí Zprávu pracovní komise pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK za rok 2018/2019.
 9. AS FF UK bere na vědomí Zprávu evaluační komise FF UK o hodnocení výuky studenty za rok 2018/2019.
 10. AS FF UK projednal Zprávu o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na FF UK v akademickém roce 2018/2019 a doporučuje děkanovi fakulty odeslat tento materiál rektorovi UK.

15. zasedání AS FF UK ze dne 12.12.2019

 1. AS FF UK schvaluje program 15. zasedání.
 2. AS FF UK schvaluje zápis z 14. zasedání v předloženém znění.
 3. AS FF UK bere na vědomí Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro AR 2018/19.
 4. AS FF UK schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru pro AR 2019/20.
 5. AS FF UK souhlasí s návrhem nájemní smlouvy s Českou spořitelnou a.s.
 6. AS FF UK bere na vědomí Opatření děkanaProvozní řád Knihovny FF UK.
 7. AS FF UK doporučuje žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat následující studijní programy v rámci institucionální akreditace pro:
  bakalářský studijní program Anglistika-amerikanistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia); bakalářský studijní program Srovnávací jazykověda (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia);  navazující magisterský studijní program Germánská a severoevropská studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia); navazující magisterský studijní program Historie – české dějiny v evropském kontextu (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia); doktorský studijní program EJD MOVES – European Joint Doctorate Migration and Modernity: Historical and Cultural Challengesoreign Language Teaching Research (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce); doktorský studijní program Židovská studia (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia); doktorský studijní program Jewish Studies (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce);
  včetně zpráv a stanovisek Komise pro vědu k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 8. AS FF UK souhlasí s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
 9. AS FF UK žádá vedení FF UK o zajištění synchronizace přednáškových bloků v rámci FF UK.

16. zasedání AS FF UK ze dne 09.01. 2020

 1. AS FF UK schvaluje program 16. zasedání.
 2. AS FF UK schvaluje zápis z 15. zasedání v předloženém znění.
 3. AS FF UK doporučuje žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat následující studijní programy v rámci institucionální akreditace pro:
  bakalářský studijní program Filmová studia (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia); navazující magisterský studijní program Filmová studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia), včetně zprávy a stanoviska Studijní komise. bakalářský studijní program Klasická archeologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia), včetně zprávy a stanoviska Studijní komise; navazující magisterský studijní program Klasická archeologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia), včetně zprávy a stanoviska Studijní komise. navazující magisterský studijní program Komparatistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia), včetně zprávy a stanoviska Studijní komise. navazující magisterský studijní program Středoevropská studia (prezenční k postoupení do další fáze akreditačního procesu.“ 
 4. AS FF UK souhlasí se jmenováním PhDr. Aleny Bočkové, Ph.D. členkou Hospodářské komise FF UK.
 5. AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Marka Zemánka, M.A., Ph.D. členem Hospodářské komise FF UK.
 6. AS FF UK vyzývá vedení FF UK, aby předložilo analýzu využití výukových místností na FF UK doplněnou koncepcí využívání výukových prostor v budoucích letech.
 7. AS FF UK vyjadřuje poděkování Kateřině Volné za veškerou práci vykonanou ve prospěch FF UK.

17. zasedání AS FF UK ze dne 13.02. 2020

 1. AS FF UK schvaluje program 17. zasedání.
 2. AS FF UK schvaluje zápis z 16. zasedání v předloženém znění.
 3. AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. PhDr. JUDr. Jakuba Rákosníka, Ph.D. proděkanem pro infrastrukturu od 1. března 2020.
 4. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro bakalářský studijní program Dějiny umění (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 5. AS FF UK bere na vědomí Opatření děkana „Etika vědecké práce“ se zapracováním podnětů vzešlých z diskuse.
 6. AS FF UK bere na vědomí Opatření děkana „Jednací řád Etické komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy“.
 7. AS FF UK vyhlašuje volby do AS FF UK (volební období 2020–2022) na dny 21. dubna 2020 od 11 hodin do 23. dubna do 16 hodin. Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet.   AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS FF UK do dne 31. 3. 2020.
  AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do 29. 2. 2020 potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů a o místě, času a způsobu voleb.
  (Nedílnou součástí tohoto usnesení je příloha o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.)
 8. AS FF UK jmenuje do do volební komise pro volby do AS FF UK na období 2020-2022 tyto kolegyně a kolegy: Vojtěcha Kolmana, Jana Kouru, Janu Segi Lukavskou, Martinu Vokáčovou, Matěje Čermáka, Davida Pavlorka a Andreu Králíkovou.
 9. AS FF UK jmenuje doc. Vojtěcha Kolmana předsedou volební komise pro volby do AS FF UK 2020.
 10. AS FF UK jmenuje Mgr. Martinu Vokáčovou místopředsedkyní volební komise pro volby do AS FF UK 2020.
 11. AS FF UK vyzývá vedení FF UK, Evaluační komisi FF UK a Studentskou radu FF UK, aby zvážily a vyjádřily se k náplni práce a existenci Pracovní komise pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy fakulty, s přihlédnutím k závěrům této komise.

18. zasedání AS FF UK ze dne 11.03. 2020

 1. AS FF UK schvaluje program 18. zasedání.
 2. AS FF UK schvaluje zápis z 17. zasedání v předloženém znění.
 3. AS FF UK nesouhlasí s prodloužením lhůty přechodných opatřeníke kterým není potřeba souhlas AS FF UK v čl. 5 bod 3, bod 4 a čl. 13 bod 3 Organizačního řádu děkanátu.
 4. AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro bakalářský studijní program Religionistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 5. AS FF UK schvaluje dodatky k podmínkám přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v předloženém znění. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné úpravy legislativně-technického rázu.
 6. AS FF UK schvaluje výroční zprávu o činnosti AS FF UK za kalendářní rok 2019.

19. zasedání AS FF UK ze dne 16.04.2020

 1. AS FF UK schvaluje program 19. zasedání.
 2. AS FF UK schvaluje zápis z 18. zasedání v předloženém znění.
 3. AS FF UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na FF UK.
 4. AS FF UK schvaluje návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK.
 5. AS FF UK schvaluje návrh změny Pravidel pro hodnocení studenty a absolventy na FF UK.
 6. AS FF UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady FF UK.
 7. AS FF UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Akademického senátu FF UK.
 8. AS FF UK doporučuje žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat následující studijní programy: bakalářský studijní program Filozofie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia), navazující magisterský studijní program Filozofie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia), navazující magisterský studijní program Překladatelství (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia), navazující magisterský studijní program Tlumočnictví (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia).
 9. AS FF UK bere na vědomí změnu Podmínek přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2020/2021: bakalářské a navazující magisterské studium v předloženém znění. AS FF UK schvaluje postup vedení FF UK v této věci.
 10. AS FF UK schvaluje dodatek k Podmínkám přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2020/2021: bakalářské a navazující magisterské studium v předloženém znění.
 11. AS FF UK vyzývá rektora UK a AS UK, aby v této výjimečné situaci zvážili rozšíření možností získání sociálního stipendia a tyto možnosti jasně komunikovali.
 12. AS FF UK žádá vedení FF UK, aby s přihlédnutím k složité ekonomické i sociální situaci studentů za koronavirové krize doporučilo katedrám posunout termín pro odevzdávání závěrečných prací v AR 2019/2020 co nejblíže k nejkratšímu možnému třítýdennímu limitu.

20. zasedání AS FF UK ze dne 14.05.2020

 1. AS FF UK schvaluje program 20. zasedání.
 2. AS FF UK schvaluje zápis 19. zasedání.
 3. AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK pro rok 2020.
 4. AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FF UK za kalendářní rok 2019 se zapracováním oprav navržených HK FF UK.
 5. AS FF UK schvaluje Výroční zprávu FF UK za rok 2019 se zapracováním změn vzešlých z diskuze.
 6. AS FF UK doporučuje žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat následující studijní programy v rámci institucionální akreditace pro: doktorský studijní program Český jazyk (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia); doktorský studijní program Czech Language (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia); doktorský studijní program Fonetika (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia); doktorský studijní program Phonetics (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia); doktorský studijní program Historie – Obecné dějiny (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia); doktorský studijní program History – General History (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia); doktorský studijní program Moderní hospodářské a sociální dějiny (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia); doktorský studijní program Modern Economic and Social History (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia); doktorský studijní program Informační věda (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia); doktorský studijní program Information Science (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia); doktorský studijní program Religionistika (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia); doktorský studijní program Religious Studies (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia); doktorský studijní program Románské jazyky (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia); doktorský studijní program Romance Languages (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia); doktorský studijní program Románské literatury (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia); doktorský studijní program Romance Literatures (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia); doktorský studijní program Sociologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia); doktorský studijní program Sociology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia).
 7. AS FF UK bere na vědomí návrh na zrušení akreditace doktorského studijního programu Germanoslavistika / Deutsch und Slawistik / Germanoslavistika.
 8. AS FF UK schvaluje Úpravy Podmínek přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2020/2021 v předloženém znění. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné úpravy legislativně-technického rázu.
 9. AS FF UK nemá námitek vůči opatření děkana Podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
 10. AS FF UK nemá námitek vůči Změně opatření děkana č. 13/2017, Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademických a některých dalších pracovníků zařazených na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
 11. AS FF UK se ohrazuje proti nactiutrhačným útokům Etické komise Národohospodářské fakulty VŠE a jejích členů vůči Etické komisi UK a Etické komisi FF UK a členům akademické obce UK.
 12. AS FF UK žádá vedení FF UK a vedení UK, aby v souvislosti se zveřejněnými dokumenty Etické komise Národohospodářské fakulty VŠE ve věci prof. PhDr. Martina Kováře, Ph.D., podnikla potřebné právní a další kroky k ochraně dobrého jména FF UK a UK. Dále žádá vedení FF UK a vedení UK, aby ve stejné věci podnikla potřebné právní kroky proti urážlivým útokům na členy své akademické obce, zejména pak vůči prof. Olze Lomové.
 13. AS FF UK zakládá pracovní skupinu za účelem zpracování návrhu emergentních opatření na podporu studentů a studentek v obtížné situaci a dále za účelem zpracování návrhů pro následnou diskuzi nad případnou reformou systémových podpůrných opatření pro studenty a studentky FF UK a pověřuje její koordinací kol. Jana Matěje Bejčka.

21. zasedání AS FF UK ze dne 11.06.2020

 1. AS FF UK schvaluje program 21. zasedání.
 2. AS FF UK schvaluje zápis 20. zasedání.
 3. AS FF UK souhlasí se jmenováním MUDr. Martiny Novotné tajemnicí FF UK od 11. června 2020.
 4. AS FF UK doporučuje žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat následující studijní programy v rámci institucionální akreditace pro doktorský studijní program Anglický jazyk; doktorský studijní program Anglofonní literatury a kultury / Anglophone Literatures and Cultures; doktorský studijní program České dějiny; doktorský studijní program Dějiny antické civilizace; doktorský studijní program Dějiny české literatury a teorie literatury; doktorský studijní program Filozofie; doktorský studijní program Iberoamerikanistika; doktorský studijní program Latinská medievistika a novolatinská studia; doktorský studijní program Obecná a srovnávací literatura (komparatistika); doktorský studijní program Slovanské filologie a doktorský studijní program Slovanské literatury k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 5. AS FF UK nemá námitek vůči Změně opatření děkana č. 13/2017, Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademických a některých dalších pracovníků zařazených na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
 6. AS FF UK nemá námitek vůči Změně opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
 7. AS FF UK nemá námitek vůči Změně opatření děkana k vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka FF UK na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

 

22. zasedání AS FF UK ze dne 10.09.2020

 1. AS FF UK schvaluje program 22. zasedání.
 2. AS FF UK schvaluje zápis 21. zasedání.
 3. AS FF UK schvaluje harmonogram zasedání na AR 2020/21.
 4. AS FF UK doporučuje návrh na rozšíření doktorského studijního programu EJD MOVES – European Joint Doctorate Migration and Modernity: Historical and Cultural Challengesoreign Language Teaching Research (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce) o kombinovanou formu studia k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
 5. AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2021/2022: bakalářské a navazující magisterské studium v předloženém znění. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné úpravy legislativně-technického rázu.
 6. AS FF UK schvaluje Dodatku ke Smlouvě o podnájmu prostor sloužících podnikání v budově na adrese Na Příkopě 584/29.
 7. AS FF UK se ztotožňuje s prohlášením vedení FF UK: Filozofická fakulta UK podporuje protestující běloruské studenty. (schváleno PAS k 14.9.)