Minulá volební období

Předsednictvo AS FF UK pro volební období 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předseda:

Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.

E-mail: ondrej.tichy@ff.cuni.cz

Místopředsedové:

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

E-mail: jan.bicovsky@ff.cuni.cz

Mgr. Martina Vokáčová

E-mail: martina.vokacova@ff.cuni.cz

Členové předsednictva:

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

E-mail: radek.skarnitzl@ff.cuni.cz

Bc. Petr Arbet

E-mail: arbetpetr@gmail.com

Pro účely vedení zápisů z jednání předsednictva, zajišťování listinné korespondence, archivace a další administrativní úkoly předsednictvo jmenuje sekretáře/sekretářku senátu. Současným tajemníkem  senátu je Mgr. Luboš Studený ( studeny.lubos@seznam.cz)