Pozvánka na 7. zasedání AS FF UK 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 7. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 14. února 2019 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání

 1. Program zasedání
 2. Schválení zápisu z 6. zasedání AS FF UK (10. 1. 2019)
 3. Akreditační materiály
 4. Stanovisko Etické komise FF UK ke kauze údajného plagiátorství prof. Kováře
 5. Změna Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 6. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: programy k dodatečnému otevření (Bc., Mgr., Ph.D.).
 7. Doplnění člena Disciplinární komise
 8. Návrh na jmenování člena „Pracovní komise pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy fakulty“ za AR 2018/19
 9. Informace o současné situaci v projektu KREAS a na děkanátu
 10.  Různé
  • Proběhnuvší výběrová řízení