Minulá volební období

Pozvánka na 6. zasedání AS FF UK 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 6. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 10. ledna 2019 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání

 1. Program zasedání
 2. Schválení zápisu z 5. zasedání AS FF UK (13. 12. 2018)
 3. Návrh na jmenování Mgr. Zdeňky Filipové proděkankou pro projektové řízení a grantovou činnost
 4. Akreditační materiály
 5. Dílčí změna Rigorózního řádu UK
 6. Informace k vnitřnímu hodnocení tvůrčí činnosti na UK
 7. Ustavení a návrh na jmenování členů „Pracovní komise pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy fakulty“ za AR 2018/19
 8. Různé
  • Proběhnuvší výběrová řízení
  • Informace o kauze prof. Martina Kováře
   • Stanovisko Etické komise FF UK ze 17. prosince 2018
   • Zpráva z jednání Etické komise FF UK dne 3. 1. 2019 k věci údajného plagiátorství prof. Martina Kováře
    „Etická komise FF UK na svém jednání dne 3. 1. 2019 projednala dodané podklady, primární zdroje a dílčí analýzy vypracované členy komise v době od předchozího jednání dne 17. 12. 2018.  K dodaným podkladům patřilo i vyjádření prof. Martina Kováře, zaslané EK FF UK dne 2. 1. 2019. Na jejich základě se EK shodla na tom, že připraví své závěrečné stanovisko tak, aby mohlo být k dispozici na únorovém zasedání AS FF UK dne 14. 2. 2019“
  • Interní dohoda mezi FF a FSV o využívání prostor v areálu Jinonice