Minulá volební období

Pozvánka na 18. zasedání AS FF UK 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 18. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 12. března 2020 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání:

 1. Schválení návrhu programu 18. zasedání
 2. Schválení zápisu ze 17. zasedání ze dne 9. ledna 2020
 3. Volba na pozici místopředsedy/místopředsedkyně AS FF UK
 4. Koncepce děkanátu 2020+
 5. Organizační  řád  děkanátu
 6.  Akreditace
 7. Podmínky přijímacího řízení
 8. Rozpočet PROGRESy 2020
 9. Opatření děkana Podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 10. Změna opatření děkana č. 13/2017 a č. 14/2017 týkajících se výběrových řízení AP a vedoucích ZS 
 11. Výroční zpráva o činnosti AS FF UK za rok 2019
 12.   Různé