Minulá volební období

Pozvánka na 17. zasedání AS FF UK 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 17. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 13. února 2020 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání:

  1. Schválení návrhu programu 17. zasedání
  2. Schválení zápisu ze 16. zasedání ze dne 9. ledna 2020
  3. Návrh na  jmenování doc. PhDr. et JUDr. Jakuba Rákosníka, Ph.D. proděkanem pro infrastrukturu.  
  4. Akreditace
  5. Návrh OD k etice vědecké práce. 
  6. Informace o projektu podpořeném z programu OP VVV.  
  7. Vyhlášení voleb do AS FF UK na období 2020-2022 a ustavení volební komise.
  8. Ustavení a návrh na jmenování členů Pracovní komise pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy fakulty pro AR 2019/20
  9.  Různé