Pozvánka na 4. zasedání AS FF UK 2016-18

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 4. zasedání AS FF UK

Srdečně Vás zveme na 4. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2016–2018, které se uskuteční ve čtvrtek dne 10. listopadu 2016 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání (ke stažení ve formátu pdf. ZDE)

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 3. zasedání AS FF UK
 3. Doplnění člena Komise pro informační zdroje FF UK
 4. Doplnění člena Hospodářské komise FF UK
 5. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2017/2018: doktorské studium
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2017/2018: doktorské studium
 6. Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK za rok 2015/2016 a Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro rok 2016/2017
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK za rok 2015/2016
  3. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro rok 2016/2017
 7. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky v roce 2015/2016
 8. Různé
  1. Informace o průběhu přípravy voleb do AS UK
  2. Projednávané vnitřní předpisy UK
  3. Opatření rektora č. 28/2016 – Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora publikovaného výsledku na Univerzitě Karlově
  4. Koncepce přijímacího řízení na FF UK v souvislosti s financováním fakulty na základě počtu studentů

Jan Chromý