Návrhy na jmenování členů Vědecké rady FF UK pro období 2018-2022

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Seznam navrhovaných členů do Vědecké rady FF UK pro období 2018-2022, jejich životopisy a bibliografie

Osoby označené kurzívou jsou externisté. V případě, že je u dané osoby pouze životopis, obsahuje tento dokument i vybranou bibliografii.

 1. PhDr. Pavel Baran, CSc.životopis
 2. prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. – životopis, bibliografie
 3. doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.životopis
 4. prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. – životopis, bibliografie
 5. prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. – životopis, bibliografie
 6. doc. Martin Cajthaml, Dr.phil.životopis
 7. prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. – životopis, bibliografie
 8. prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. – životopis
 9. prof. DSW dr.hab. Hana Červinkováživotopis, bibliografie
 10. prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. – životopis, bibliografie
 11. Doc. PD. Dr. et Dipl. Ing. Jiří Fajt, Ph.Dživotopis, bibliografie
 12. prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.životopis
 13. doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. – životopis
 14. prof. PhDr. Martin Humpál, Ph.D. – životopis, bibliografie
 15. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. – životopis
 16. doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. – životopis
 17. prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.životopis, bibliografie
 18. prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. – životopis, bibliografie
 19. doc. Dr. Ing. Jana Klečkováživotopis
 20. prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.životopis, bibliografie
 21. prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – životopis
 22. prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D.životopis
 23. prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.životopis
 24. prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. – životopis, bibliografie
 25. prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.životopis
 26. prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. – životopis, bibliografie
 27. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c.životopis
 28. prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.životopis
 29. doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. – životopis
 30. prof. Miroslav Petříček, Dr. – životopis
 31. prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. – životopis
 32. doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. – životopis
 33. prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – životopis, bibliografie
 34. doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.životopis, bibliografie
 35. doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. – životopis
 36. doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. – životopis, bibliografie
 37. doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. – životopis, bibliografie
 38. prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. – životopis
 39. prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. – životopis
 40. doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. – životopis, bibliografie
 41. prof. Dr.phil. Josef Vojvodík, M.A. – životopis, bibliografie
 42. doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. – životopis, bibliografie
 43. prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.životopis, bibliografie
 44. doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. – životopis
 45. doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. – životopis, bibliografie
 46. prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. – životopis