Pozvánka na 17. zasedání AS FF UK 2016-18

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 17. zasedání AS FF UK

Srdečně Vás zveme na 17. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2016–2018, které se uskuteční ve čtvrtek dne 14. prosince 2017 v 13,30 hodin v místnosti č. 301 ve 3. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání (ke stažení ve formátu pdf. ZDE)

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 15. zasedání AS FF UK
 3. Zápis z 16. zasedání AS FF UK
 4. Nominace zástupce FF UK do Rady vysokých škol
  1. Delegační lístek Mgr. Karla Šimy, Ph.D.
  2. Statut Rady vysokých škol
  3. Přehled pracovních komisí Rady vysokých škol
 5. Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK za rok 2016/2017 a Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro rok 2017/2018
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK za rok 2016/2017
  3. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro rok 2017/2018
 6. Studentské hodnocení výuky za zimní semestr 2017/2018
  1. Informace o podobě studentského hodnocení Bc.a NMgr. výuky v lednu 2018
  2. Nominace do pracovní komise pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy fakulty
  3. Návrh otázek do studentského hodnocení výuky za zimní semestr 2017/2018
 7. Podnět ve věci prof. PhDr. Lenky Šulové, CSc.
  1. Podnět kol. Jana Chromého a kol. Samuela Zajíčka
  2. Vyjádření děkanky fakulty
 8. Různé
  1. Proběhnuvší výběrová řízení

Dodatečně navržený bod jako nový bod 8:

Podnět fakultního výboru odborové organizace ve věci návrhu Vnitřního mzdového předpisu UK

 1. Dopis předsedkyně ZO VOS FF UK
 2. Návrh Vnitřního mzdového předpisu UK
 3. Vývoj dolních hranic tarifních mezd AP, VP a L za posledních 10 let ve srovnání s minimální, zaručenou a průměrnou mzdou – tabulka
 4. Vývoj dolních hranic tarifních mezd AP, VP a L za posledních 10 let ve srovnání s minimální, zaručenou a průměrnou mzdou – graf

PAS FF UK