Plénum ve volebním období 2016-18

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Členové AS FF UK pro funkční období 2016–2018

Kurie akademických pracovníků

JMÉNO E-MAIL
prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc. marie.blahova@ff.cuni.cz
PhDr. Radek BUBEN, Ph.D. radekbuben@email.cz
prof. PhDr. Jan ČERMÁK, CSc. jan.cermak@ff.cuni.cz
prof. Mgr. Vratislav DOUBEK, Ph.D.* vdoubek@post.cz
doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc.* ilona.gillernova@ff.cuni.cz
Mgr. Jan CHROMÝ, Ph.D. jan.chromy@ff.cuni.cz
Mgr. Jakub JIRSA, Ph.D. jakub.jirsa@ff.cuni.cz
Mgr. Eva LEHEČKOVÁ, Ph.D. eva.leheckova@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Olga LOMOVÁ, CSc. olga.lomova@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Lucie PULTROVÁ, Ph.D. luciepultrova@volny.cz
doc. Mgr. Radek SKARNITZL, Ph.D.* radek.skarnitzl@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Michal STEHLÍK, Ph.D. michal.stehlik@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Ivan ŠEDIVÝ, CSc. ivan.sedivy@ff.cuni.cz
Mgr. Ondřej ŠVEC, Ph.D. ondrej.svec@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Jan WIENDL, Ph.D. jan.wiendl@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Petr ZEMÁNEK, CSc. petr.zemanek@ff.cuni.cz

Kurie studentů

JMÉNO E-MAIL
Martin BABIČKA martin.babicka@gmail.com
Mgr. Olga BAŽANTOVÁ olga.bazantova@gmail.com
Bc. Kateřina BĚLEHRÁDKOVÁ belehradkovakaterina@gmail.com
Mgr. Tatiana ĎURICOVÁ* t.duricova@gmail.com
Anna LIBÁNSKÁ* libanska.a@gmail.com
Mgr. Štěpán MATĚJKA stepan.matejka@ff.cuni.cz
Mgr. Rachel MIKOS* rmikos23@yahoo.com
Mgr. David PAVLOREK d.pavlorek@seznam.cz
Mikuláš PREININGER mikulas.preininger@gmail.com
Bc. Luboš STUDENÝ studeny.lubos@seznam.cz
Bc. Kristián TĚMÍN kristian@temin.cz
Mgr. Martina VOKÁČOVÁ martinavokacova@gmail.com
Bc. Jakub VOZÁB vozab.jakub@gmail.com
Mgr. et Mgr. Samuel ZAJÍČEK snop@void.cz

* Členové označení hvězdičkou nastoupili jako náhradníci:

8. 6. 2017 zanikl mandát Danielu Menclovi, na jeho místo nastoupila Anna Libánská.

5. 9. 2017 rezignoval na mandát doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., na jeho místo nastoupil doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

11. 9. 2017 ukončila mandát Mgr. Marta Maria Harasimowicz, na její místo dne 18. 9. 2017 nastoupil Bc. Jakub Požárek.

14. 12. 2017 zanikl mandát Mgr. Janu Jindrovi, na jeho místo nastoupila Mgr. Tatiana Ďuricová.

1. 1. 2018 rezignovala na mandát doc. Mgr. Markéta Křížová, Ph.D., na její místo nastoupila doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

8. 1. 2018 rezignoval na mandát Bc. Jakub Požárek, na jeho místo nastoupila Mgr. Rachel Mikos.

1. 2. 2018 rezignovala na mandát doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., na její místo nastoupil prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.

9. 2. 2018 rezignovala na mandát Bc. Sára Drahokoupil Vidímová.