Minulá volební období

Harmonogram zasedání a zápisy z jednání ve volebním období 2016–2018

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Jednání AS se konala zpravidla druhý čtvrtek v měsíci ve 13,30 hodin v místnosti č. 104/1. patro hlavní budovy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

V níže uvedené tabulce naleznete harmonogram a zápisy z jednání AS FF UK ve volebním období 2016-2018. Harmonogramy a zápisy z jednání senátu v minulých volebních období jsou k dispozici vždy v archivu každého volebního období (viz Minulá volební období).

Zápisy z jednání:

Rok 2018

Zasedání ve volebním období 2016–2018

datum program zápis
1. 9. 6. 2016 Program Zápis
2. 15. 9. 2016 Program Zápis
3. 13. 10. 2016 Program Zápis
4. 10. 11. 2016 Program Zápis
5. 8. 12. 2016 Program Zápis
6. 12. 1. 2017 Program Zápis
7. 9. 2. 2017 Program Zápis
8. 9. 3. 2017 Program Zápis
9. 13. 4. 2017 Program Zápis
10. 11. 5. 2017 Program Zápis
11. 25. 5. 2017 Program Zápis
12. 8. 6. 2017 Program Zápis
13. 14. 9. 2017 Program Zápis
14. 12. 10. 2017 Program Zápis
15. 26. 10. 2017 Program Zápis
16. 9. 11. 2017 Program Zápis
17. 14. 12. 2017 Program Zápis
18. 11. 1. 2018 Program Zápis
19. 8. 2. 2018 Program Zápis
20. 8. 3. 2018 Program Zápis
21. 12. 4. 2018 Program Zápis
22. 10. 5. 2018 Program Zápis