Volební období 2014-2016

Pozvánka na 17. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 17. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 11. února 2016 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 16. zasedání AS FF UK
 3. Vyhlášení a organizace voleb do AS FF UK
  1. Technické podrobnosti organizace, průběhu a zabezpečení voleb
 4. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. žádost o udělení akreditace SO Anglický jazyk v doktorském SP Filologie  (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  3. žádost o udělení akreditace SO English Language v doktorském SP Philology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  4. žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Anglistika – amerikanistika v navazujícím magisterském SP Anglistika – amerikanistika  (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium);
  5. žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Český jazyk a literatura v magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 5letá standardní doba studia, jedno- i dvouoborové studium);
  6. žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Finština v magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 5letá standardní doba studia, jednooborové studium);
  7. žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Hebraistika v magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 5letá standardní doba studia, jednooborové studium);
  8. žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Historie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium);
  9. žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Iberoamerikanistika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium);
  10. žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Kulturologie v bakalářském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium);
  11. žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Latina v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium);
  12. žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Latina v magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 5letá standardní doba studia, dvouoborové studium);
  13. žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Norština v magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 5letá standardní doba studia, dvouoborové studium);
  14. žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Novořečtina v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium);
  15. žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Obecná jazykověda v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium);
  16. žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Psychologie v magisterském SP Psychologie (prezenční i kombinovaná forma, 5letá standardní doba studia, jednooborové studium);
  17. žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Rumunština v magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 5letá standardní doba studia, jednooborové i dvouoborové studium);
  18. žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Řečtina v magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 5letá standardní doba studia, dvouoborové studium);
  19. žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Starořečtina v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium);
  20. žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Východoevropská studia se specializací: rusistika, ukrajinistika, lettonistika, lithuanistika v magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 5letá standardní doba studia, dvouoborové studium)
  21. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu na samostatné stránce
  22. Akreditační materiály v Intranetu (jen pro senátory)
 5. Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na fakultě
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh Obecných pravidel
  3. Stanovisko Hospodářské komise
 6. Novela Opatření děkana Přiznávání a vyplácení účelových stipendií hrazených ze stipendijního fondu na žádost studentů na Filozofické fakultě UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Novela Opatření
  3. Stanovisko Legislativní komise
 7. Návrh na jmenování proděkanů pro rozvoj
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. – životopis
  3. Doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. – programové teze
  4. PhDr. Pavel Sitek, Ph.D. – životopis
  5. PhDr. Pavel Sitek, Ph.D. – programové teze
 8. Různé
  1. informace o proběhlých výběrových řízeních

Jan Čermák