Minulá volební období

Akreditační materiály na 8. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály na 8. zasedání AS FF UK

 1. Žádost o prodloužení akreditace SO Politologie v bakalářském SP Politologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 2. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Politologie o SO Politologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 3. Žádost o prodloužení akreditace SO Psychologie v bakalářském SP Psychologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
  2. Komentář Katedry Psychologie

Vlastní texty akreditačních žádostí jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo pro členy Akademického senátu též na Intranetu ve složce Akademického senátu.