Minulá volební období

Akreditační materiály na 7. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály na 7. zasedání AS FF UK

  1. Žádost o prodloužení akreditace SO Etnologie se specializací indonesistika v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)
    1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
    2. Komentář doc. Jakoubka ke zprávě Studijní komise
  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Lusobrazilská studia v navazujícím magisterském SO Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
    1. Zpráva a stanovisko Studijní komise

Vlastní texty akreditačních žádostí jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo pro členy Akademického senátu též na Intranetu ve složce Akademického senátu.