Volební období 2014-2016

Akreditační materiály na 17. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály na 17. zasedání AS FF UK

  1. žádost o udělení akreditace SO Anglický jazyk v doktorském SP Filologie  (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
    1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu
  2. žádost o udělení akreditace SO English Language v doktorském SP Philology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
    1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu (tentýž soubor jako u bodu 1)

Vlastní texty akreditačních žádostí jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo pro členy Akademického senátu též na Intranetu ve složce Akademického senátu.